Spiritizmas savo paprasčiausia forma

Iš prancūzų kalbos vertė

Klementina Novatorovaite-Senoglu

Redagavo ir korektūrą atliko

Egidija Mačiulytė

 

 

.

Pratarmė

Ši knyga buvo pirmą kartą išleista 1862 m. Paryžiuje, Prancūzijoje. Allan Kardec (Hippolyte Léon Denizard Rivail) norėjo paprastai ir apibendrintai paaiškinti Spiritizmo istoriją ir esminius doktrinos pagrindus. Nuo 1850 m. mokslininkai tyrinėjo vadinamuosius paranormalius „stalų šokio“ reiškinius visame pasaulyje, o 1854 m. Allan Kardec pradėjo rimtus tyrimus, nes kaip profesorius, intelektualas ir skeptikas, priėjo prie išvados, kad jei reiškinys turi priežastį, jis turi turėti racionalų pagrindą.

1857 m. jis išleido „Dvasių knygą“ (The Spirits Book) norėdamas informuoti žmones apie dvasingumo filosofiją (Philosophie Spiritualiste), kaip buvo nurodyta antrajame pilname leidime. Taip, kaip jis siekė skleisti Spiritizmo moralę, filosofiją ir mokslą paprastais žodžiais, kuriuos galėtų suprasti visi žmonės iš skirtingų socialinių ir intelektualinių sluoksnių, taip ir aš nusprendžiau išversti „Spiritizmas savo paprasčiausia forma“ (Le spiritisme à sa plus simple expression) į lietuvių kalbą. Tokiu būdu kartu su kitais All Kardec knygų skaitytojais anglų,  portugalų, ispanų, italų, kinų, japonų, vokiečių, švedų, norvegų, danų, suomių, olandų, arabų, turkų, rusų ir kitomis kalbomis Lietuvos žmonės jų gimtąja kalba susipažins su Spiritizmo doktrina.

Tuo metu rašant knygą, Allan Kardec buvo priverstas sukurti naujadarų, kurie padarė įtaką Spiritizmo doktrinos terminologijai. Kadangi tai tik pirmasis Kardec kūrinių vertimas į lietuvių kalbą, aš žinau, kad yra teksto niuansų ir lietuviams kai kurie terminai gali pasirodyti neįprasti. Teko kelis kartus susitikti su lietuvių kalbos mokytoja Dovile Gudzinevičiūte, vertėja, redaktore, ir lietuviais draugais, kad surastume tinkamiausius žodžius šiam tekstui. Tačiau, žinoma ateityje reikės padaryti nedaug pakeitimų, kad Aukštųjų Dvasių mokymo supratimas būtų perduotas taip, kaip tai buvo 1862 metais.

Suprantama, ši knyga kai kuriuos skaitytojaus gali vesti į vidinę transformaciją arba neturėti jokio poveikio, nes ne visi pasiruošę pokyčiams. Aš nenoriu nieko primesti ir neprieštarauju jokiam įsitikinimui, tiesiog norėčiau, kad Lietuvos žmonės gautų naudingą informaciją. Mūsų pasaulis nuolat keičiasi ir atsinaujina kiekvieną sekundę. Mes gyvename planetos Atsinaujinimo laikotarpiu. Jei norite pakeisti viską, kas yra aplink, jus pirmiausia turite pasikeisti viduje. Tai jau buvo mums pasakyta daugiau nei prieš 2000 metų.

Norėdama išleisti šią knygą sulaukiau pagalbos iš daug skirtingų šaltinių. Aš negalėčiau to užbaigti be savo šeimos, draugų, pažįstamų ir nei be labai kompetingų žmonių. Dar norėčiau paminėti tuos, kurių nematome, bet yra šalia mūsų, pagelbėdami mums per intuiciją, įkvėpimą, sapnuose ir paslėptomis žinutėmis iš anapus. Noriu padėkoti Allan Kardec už jo struktūriškus darbus, kurie atsako į gyvenimo klausimus ir mums rodo kelią nušvitimo link.

Nadja Gircis Satyro
Vilnius, 2021 m. kovo mėn.

SPIRITIZMO ISTORIJA

Apie 1848 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo atkreiptas dėmesys į įvairius keistus reiškinius: triukšmus, barbenimus ir be aiškios priežasties judančius daiktus. Tokie nepaprasto intensyvumo ir trukmės reiškiniai dažnai kildavo spontaniškai, vis dėlto pastebėta, kad jie atsirasdavo būtent tam tikrų asmenų, pavadintų mediumais, dėka; galima sakyti, kad šie sukeldavo reiškinius kada panorėję, todėl bandymus galėdavo pakartoti. Šiuo tikslu dažnai naudotasi stalais, – ne todėl, kad šis daiktas būtų kuo nors geresnis už kitus, o vien dėl to, jog jis yra mobilus, patogesnis, susėsti ratu aplink stalą yra paprasčiau ir natūraliau nei aplink kokį kitą baldą. Stalas galėjo suktis, judėti į visas puses, staiga šoktelėti, apvirsti, kilnotis, stipriai trinksėti ir kt. Štai šis reiškinys ir buvo pavadintas besisukančiaisiais stalais arba stalų šokiu.

Anksčiau toks reiškinys buvo kuo puikiausiai paaiškinamas elektros, magnetine srove arba nežinomo fluido poveikiu, – iš pradžių tokia nuomonė ir buvo susidaryta. Tačiau netrukus pripažinta, kad šiuose reiškiniuose esama proto apraiškų, pavyzdžiui, valiai paklūstantis judėjimas: stalas pakrypdavo į dešinę ar į kairę nurodyto asmens link, paliepus pakildavo ant vienos ar dviejų kojų, stuktelėdavo tiek kartų, kiek paprašytas, mušdavo metrą ir kt. Tapo akivaizdu, kad priežastis ne tik fizinė, todėl, remdamiesi aksioma „Jei kiekvienas reiškinys turi priežastį, kiekvienas protą rodantis reiškinys turi turėti protingą priežastį“, darome išvadą, jog tokio reiškinio priežastimi turėjo būti protas.

Kokio pobūdžio šis protas? Štai kur klausimas. Pirma kilusi mintis buvo ta, kad čia galėtų būti mediumo ar padėjėjų proto atspindys, tačiau praktiškai tai netrukus pasirodė neįmanoma, nes gauti rezultatai visiškai nesutapo su dalyvaujančiųjų mintimis ir žiniomis, net prieštaravo jų idėjoms, valiai ir troškimams; jis tegalėjo priklausyti nematomai būtybei. Įsitikinti buvo paprasta: tereikėjo užmegzti pokalbį su šia būtybe. Taip ir buvo padaryta sutartiniu bilsnojimų skaičiumi, reiškiančiu „taip“ arba „ne“, arba abėcėlės raides; buvo gauti atsakymai į įvairius užduotus klausimus. Šis reiškinys pavadintas kalbančiaisiais stalais. Visos tokiu būdu bendravusios būtybės, paklaustos apie save, nurodydavo esančios Dvasios iš nematomojo pasaulio. Tokie patys reiškiniai pasikartojo daugybėje kitų vietų tarpininkaujant įvairiems žmonėms ir stebint itin rimtiems ir apsišvietusiems asmenims, – iliuzijų žaismas buvo tiesiog neįmanomas.

Iš Amerikos reiškinys persikėlė į Prancūziją ir likusią Europą, kur per kelerius metus besisukantieji ir kalbantieji stalai tapo madingu pasilinksminimu salonuose; vėliau, pabodus, jie buvo palikti nuošalėje ir iškeisti į kitas pramogas.

Neilgai trukus pastebėtas naujas šio reiškinio aspektas, privertęs peržengti paprasto smalsumo ribas. Dėl glausto apybraižos pobūdžio negalime apžvelgti visų etapų, todėl iš karto pereisime prie pačių charakteringiausių dalykų, patraukusių rimtų žmonių dėmesį.

Iš pradžių tepasakysime, kad daug kas ginčijo šio reiškinio tikrumą: vieni, neatsižvelgdami į bandymus atliekančiųjų nesuinteresuotumą ir garbingumą, tematė cirką, mitriai atliekamus fokusus. Tikintieji tik materialiais dalykais, tik regimuoju pasauliu, manantys, kad su kūnu miršta viskas, materialistai, trumpai tariant – save laikantys kritiškai mąstančiais žmonėmis – nematomų Dvasių egzistavimą priskirdavo absurdiškų pasakų sričiai, o rimtai dalyką vertinusius išvadindavo pamišėliais, apipildavo sarkazmu ir išsityčiodavo. Kiti, negalėdami paneigti faktų ir veikiami tam tikros idėjinės sekos, šiuos reiškinius priskirdavo tik velniui ir stengėsi įbauginti baugščiuosius. Tačiau šiais laikais velnio baimė aiškiai prarado savo prestižą: apie jį tiek kalbėta, jis tiek pieštas, kad prie šios minties jau esame pripratę, tad daug kas nusprendė pasinaudoti proga ir pažiūrėti, koks gi jis iš tikrųjų. Iš to išėjo, kad, be būrelio bailių moteriškių, tik paveiksle ar teatre jį mačiusiems žmonėms pranešimas apie pasirodžiusį tikrą velnią nuskambėjo pikantiškai; daugybei tai tapo stipriu stimulu, ir, tokiu būdu, stipriau rėkdami, kelią naujoms idėjoms užkirsti norėję asmenys tik dar geriau jas išreklamavo, – priešingai savo tikslui, savo pageidavimams. Kiti kritikai taip pat susilaukė ne ką didesnio pasisekimo, nes prieš įrodytus faktus ir neabejotinas išvadas tegalėjo pateikti savo prieštaravimus. Perskaitykite, ką jie išleido – visur įsitikinsite jų žinių trūkumu ir aiškiu faktų nepripažinimu, tačiau niekuomet nerasite parodyto aiškaus savo silpnumo; visus argumentus galima reziumuoti taip: „Aš netikiu, vadinasi, to nėra. Visi tikintys – kvailiai. Tik mes turime privilegiją mąstyti ir būti sveiko proto“. Negalima vertinti rimtos ar pašiepiančios kritikos pasekėjų skaičiaus, nes visur randame tik asmeninę nuomonę, be paneigiančių įrodymų. Tęskime apžvalgą.

Bendravimas beldimu vyko lėtai ir buvo nepakankamas; pasirodė, kad uždėjus pirštus ant judamo daikto – pintinės, lentelės ar ko kito, ir pritvirtinus pieštuką, šie daiktai pradėdavo judėti ir brėžti ženklus. Vėliau suprasta, kad tokie daiktai tėra nereikalingi priedai: bandymai parodė, kad inertišką kūną veikdama Dvasia gali jį pakreipti kaip panorėjusi; pieštuką vedžioti ji galėjo ir veikdama ranką ar plaštaką. Taip atsirado rašantieji mediumai – nevalingai, Dvasioms davus impulsą rašantys žmonės, tapdavę jų instrumentais ir perteikėjais. Nuo to laiko nebeliko kliūčių bendrauti ir keistis mintimis, jas plėtoti tapo įmanoma taip pat greitai, kaip ir su gyvaisiais. Atsivėrė platus laukas atradimams, pažinčiai su nauju pasauliu – nematomųjų pasauliu, panašiai kaip išradus mikroskopą atsivėrė kelias į be galo mažų objektų pasaulį.

Kas tos dvasios? Kokį vaidmenį jos vaidina visatoje? Kokiu tikslu jos bendrauja su mirtingaisiais? Štai tokie klausimai buvo sprendžiami pirmiausia. Greitai iš jų pačių sužinojome, kad tai ne kokios nors atskiros kūrinijos būtybės, bet šioje žemėje ar kituose pasauliuose gyvenusiųjų sielos, kad šios sielos, nusimetusios savo kūniškąjį apvalkalą, apsigyvena ir keliauja erdvėje. Abejonių nebeliko daug kam atpažinus savo tėvus, draugus, su kuriais buvo galima pabendrauti: jie įrodė savo egzistavimą, kad miršta tik kūnas, o siela ar Dvasia ir toliau gyvuoja, kad jie yra čia, šalia mūsų, stebi mus kaip ir būdami gyvi, savo mylimus žmones apgaubia rūpesčiu, o šiems prisiminus – jaučia malonų pasitenkinimą.

Paprastai apie dvasias susidarome visiškai klaidingą įspūdį. Tai nėra, kaip daugelis įsivaizduojame, abstrakčios, miglotos ir neapibrėžtos būtybės, tai nėra nei šviesa, nei žiežirba. Priešingai, tai – itin tikroviškos būtybės, individualių bruožų ir apibrėžtos formos. Apytiksliai įsivaizduoti galima remiantis toliau pateiktu paaiškinimu: yra trys svarbiausi dalykai žmoguje: 1) siela arba Dvasia – protaujantis pagrindas su mintimis, valia ir moralės samprata; 2) kūnas – materialus apvalkalas, sunkus ir grubus, Dvasios sąsaja su išoriniu pasauliu; 3) perispiritas – lengvas fluidinis apvalkalas, rišantis Dvasią su kūnu, jų tarpininkas. Kai išorinis apvalkalas susidėvi ir nebegali funkcionuoti, jis nukrenta, Dvasia jį nusimeta kaip riešutas kevalą, kaip medis žievę, trumpiau tariant – nusivelka kaip seną atitarnavusį rūbą. Mes tai vadiname mirtimi.

Mirtis tėra grubaus Dvasios apvalkalo sunaikinimas: miršta tik kūnas, Dvasia nemiršta. Gyvenant su materialiu kūnu susieta Dvasia yra tam tikra prasme supančiota, jos galimybės dažnai paralyžiuotos; kūno mirtis išvaduoja nuo šių ryšių, ji išlekia ir susigrąžina laisvę kaip iš kokono išlendantis drugelis. Tačiau Dvasia tepalieka materialų kūną, o perispiritą – savo tam tikrą besvorį, eterinį, miglotą žmogaus pavidalo kūną mūsų suvokimu – išlaiko. Atrodo, tokia forma ir yra jam būdinga. Įprastomis sąlygomis perispiritas yra nematomas, tačiau Dvasia gali jį iš dalies keisti, todėl retkarčiais šis tampa regimas ir net juntamas, panašiai kaip susikondensavę garai. Štai dėl ko Dvasios kartais gali mums pasirodyti. Būtent per perispiritą Dvasia veikia nejudamus daiktus ir sukuria įvairius reiškinius: triukšmus, judinimą, rašymą ir kt. Smūgiai ir judinimas Dvasioms yra priemonės paliudyti savo buvimą ir atkreipti į save dėmesį. Mes irgi pasibeldžiame, kai norime įspėti apie pasirodymą. Yra ir saikingu triukšmu neapsiribojančių Dvasių: jos sukuria net žvangesį, panašų į dūžtančių indų, atsiveriančių ir užsiveriančių durų trenksmą arba griūnančių baldų bildesį.

Sutartiniais bilsnojimais ir judinimu jos galėjo išreikšti savo mintis, tačiau išsamiausias, greičiausias, patogiausias ir kartu mėgstamiausias minčių reiškimo būdas joms buvo rašymas. Taip pat, kaip išvedžiodamos ženklus, taip judindamos ranką jos gali ir piešti, kurti muziką, kokiu nors instrumentu atlikti kūrinį, trumpai tariant, nebeturėdamos savo pačių kūno jos naudojasi mediumo kūnu, kad pasirodytų žmonėms juntamu būdu.

Dvasios gali pasirodyti ir daugybe kitų būdų, be kita ko – per regą ir klausą. Kai kurie asmenys, vadinamieji girdintieji mediumai, moka jas išgirsti ir todėl gali kalbėtis; kiti jas mato, tai – regintieji mediumai. Regimos Dvasios paprastai pasirodo tokiu pavidalu, kokį turėjo žmogui esant gyvam, tačiau jis miglotas; kartais toks pavidalas visiškai panašus į gyvą būtybę, sukūrusios tokią įtikinamą iliuziją būdavo palaikomos žmonėmis iš kūno ir kraujo, su kuriais galima paplepėti ir paspausti ranką neįsivaizduojant, kad turima reikalų su Dvasiomis, kol šios staiga dingdavo.

Ilgai ir visa apimtimi pasirodančios Dvasios yra labai retas dalykas, tačiau individualiai pasirodo gana dažnai, ypač mirštant; ištrūkusi Dvasia atrodo netverianti vėl susitikti su tėvais ir draugais, tarsi siekdama jiems pranešti, kad ką tik paliko šią žemę ir gyvuoja toliau.

Kiekvienam panaršius savo prisiminimuose atsirastų daug tokių autentiškų, nesuvoktų reiškinių, įvykusių ne tik naktį miegant, tačiau ir vidurdienį, esant visiškai budriam. Anksčiau į šiuos faktus buvo žiūrima kaip į antgamtinius ir nuostabius, priskiriant magijai ir raganavimui; šiais laikais netikintieji juos laiko vaizduotės vaisiumi, tačiau spiritizmo mokslui paaiškinus sužinojome, kaip jie atsiranda ir kad priklauso natūraliems reiškiniams.

Tikima, kad Dvasių mokymas ir išmintis turi būti aukščiausi vien dėl to, kad jos yra Dvasios. Tai klaida, kuri netrukus būti įrodyta praktiškai. Bendraujant su Dvasiomis kai kurios pasirodė itin gilios, iškalbingos, išmintingos, aukščiausios moralės ir skleidžiančios tik gėrį bei geranoriškumą, tačiau yra ir kitokių, itin vulgarių, lengvabūdžių, lėkštų, net storžievių, – Dvasia atskleidžia iškrypėliškiausius instinktus. Todėl akivaizdu, kad jos negali būti iš to paties šaltinio, ir, jei yra gerų Dvasių, yra ir blogų. Dvasios yra ne kas kita, kaip žmonių sielos, palikdamos kūną savaime tobulomis jos netampa, išlaiko gyvenant kūne turėtų trūkumų lygį, todėl ir matome įvairaus laipsnio gėrį ir blogį, žinias ir jų trūkumą.

Paprastai Dvasios bendrauja su malonumu, yra patenkintos matydamos, kad jų nepamiršo, mielai pasakoja įspūdžius paliekant žemę, savo naują padėtį, džiaugsmus ar skausmus jųjų pasaulyje, vienos labai laimingos, kitos – nelaimingos, kai kurios net patiria siaubingas kančias priklausomai nuo to, kaip nugyveno – gerai ar blogai, naudingai ar ne. Stebėdami jas visuose šiuose naujos egzistencijos etapuose, priklausomai nuo žemėje užimtos padėties, mirties pobūdžio ir jų, kaip žmonių, charakterio bei įpročių, pradedame visiškai ar bent pakankamai tiksliai suvokti nematomą pasaulį, galime sužinoti savo tolesnę padėtį ir nuspėti laukiantį laimingą ar nelaimingą likimą.

Kruopščiai surinkti ir sutvarkyti aukšto lygio Dvasių nurodymai visais žmoniją dominančiais klausimais, jų atsakymai į užduotus klausimus sudaro atskirą mokslą, moralės ir filosofijos doktriną, vadinamą Spiritizmu. Šios doktrinos filosofinė dalis išsamiai išdėstyta „Dvasių knygoje“, praktinė ir bandymų – „Mediumų knygoje“, o „Evangelijoje pagal Spiritizmą“ – moralinė dalis. Apie jų apimamų sričių įvairovę, aprėptį ir svarbą galima spręsti iš toliau pateiktos šių kūrinių analizės.

Taip pat, kaip jau matėme, Spiritizmo ištakos glūdi paprasčiausiame besisukančių stalų reiškinyje; tokiems faktams labiau veikiant akis nei protą, stipriau skatinant smalsumą, o ne supratimą, patenkinus savo smalsumą, bet nieko nesupratus, suinteresuotumas sumažėjo. Viskas pasikeitė, kai priežastis buvo paaiškinta teoriškai, ypač išvydus, kad iš tų besisukančių, ką tik linksminusių stalų buvo sukurta ištisa su siela susijusios moralės doktrina, išsklaidytos kankinančios abejonės, patenkinti visi dėl neišsamaus mokymo apie žmonijos ateitį nežinioje paskendę lūkesčiai. Rimti žmonės naują doktriną priėmė kaip dovaną, ir nuo to laiko ji ne tik nenusilpo, bet ir neįtikėtinai išaugo: per kelerius metus išplito visose pasaulio šalyse, ypač tarp apsišvietusių asmenų, nesuskaičiuojamų sekėjų, kurių skaičius kiekvieną dieną auga nepaprastomis proporcijomis taip, kad šiandien galime laikyti Spiritizmą išsikovojusį visas teises. Jis paklojo pagrindus, kurie atsilaikė prieš daugiau ar mažiau nugalėti suinteresuotų priešininkų pastangas. Tai įrodo visai jo plėtros nesustabdę puolimai ir kritika: faktai yra paremti bandymais, kurių priešininkai taip ir nesugebėjo paaiškinti. Spiritistai sako, kad jis tiesiog plinta nepaisant kritikos dėl to, kad laikomas geru dalyku, o jo idėjos mėgstamos labiau nei priešininkų.

Tačiau Spiritizmas visai nėra naujas atradimas: faktai ir principai, kuriais jis paremtas, siekia senų senovę, jo pradmenis randame visų tautų tikėjimuose, visose religijose, daugumoje šventųjų ir pasaulietinių autorių raštuose, tik iš nežinojimo nepakankamai išstudijuoti faktai dažnai buvo interpretuojami remiantis prietarais ir nenumatytos visos to pasekmės.

Iš tikrųjų Spiritizmas paremtas Dvasių egzistavimu, tačiau Dvasios tėra žmonių sielos, kiek egzistuoja žmonės, tiek egzistuoja ir Dvasios. Spiritizmas nei jas atrado, nei išrado. Sielos arba Dvasios gali pasirodyti gyviesiems todėl, kad tai yra natūralus dalykas, jos pasirodydavo nuolat, todėl tokių pasirodymų įrodymų randame visur ir visais laikais, jų ypač gausu Biblijos pasakojimuose.

Modernus yra logiškas faktų aiškinimas, išsamesnė Dvasių pobūdžio, jų vaidmens ir veikimo būdo samprata, mūsų ateities atskleidimas, galų gale – mokslo ir doktrinos sukūrimas bei įvairūs pritaikymo būdai. Senovės žmonės žinojo principus, šiuolaikiniai – detales. Antikos laikais privilegiją studijuoti šiuos reiškinius turėjo tik kai kurios kastos, juos atskleisdavusios tik pašvęstiesiems savo misterijoms; viduramžiais į atvirai tuo užsiimdavusius asmenis buvo žiūrima kaip į raganius, jie deginti, tačiau šiais laikais tai niekam nėra paslaptis, niekas nieko nebedegina; viskas vyksta dienos šviesoje, visi gali mokytis ir praktikuoti, nes mediumų yra visur.

Šiuolaikinėje dvasių doktrinoje nieko naujo: jos fragmentų randame daugumos Indijos, Egipto ir Graikijos filosofų darbuose, ir visą – Kristaus mokyme. Ką gi nuveikė Spiritizmas? Jis iš naujo patvirtino liudijimus, faktais įrodė nežinotas ar neteisingai suprastas tiesas, atkūrė neteisingai aiškintas prasmes.

Spiritizmas nemoko nieko nauja, tikrai taip, tačiau ar nieko nevertas aiškus, nepaneigiamas sielos egzistavimo įrodymas, kūno pergyvenimas, jos individualumas po mirties, nemirtingumas, ateities kančios ir atlygis? Kiek žmonių tiki tokiais dalykais, tačiau tiki su miglotu netikrumu, giliai savyje klausdami „O jei taip nėra?“. Kiek jų nustojo tikėti, nes negalėjo suvokti taip piešiamos ateities? Argi dvejojančiam tikinčiajam nieko nereiškia sau ištarti „Dabar aš esu tuo tikras!“, o neregiui – išvysti šviesą? Spiritizmo faktai ir logika išsklaido dvejonių keliamą nerimą ir grąžina į tikėjimą atsimetėlius; mums atskleisdamas nematomą aplinkinį pasaulį, kuriame gyvename to neįtardami, pasitelkdamas anksčiau gyvenusiųjų pavyzdį, Spiritizmas supažindina su laimingą ar nelaimingą ateitį nulemiančiomis sąlygomis, paaiškina mūsų kančių priežastis šiame pasaulyje ir būdus jas palengvinti. Prieš įrodymus negalinčios atsilaikyti materialistinės doktrinos jam plintant nebejotinai grius. Įtikintas savo būsimos, amžinos egzistencijos didybe ir svarba žmogus ją palygina su tokio trumpo žemiškojo gyvenimo netikrumu ir mintimis pakyla virš siauro žmogiško vertinimo, žinodamas savo nelaimių priežastį ir tikslą, jas ištveria kantriai ir nuolankiai, suvokdamas tai tesant priemone pasiekti geresnę būseną. Pavyzdžiai iš anapus apie patiriamus džiaugsmus ir skausmus, liudijantys būsimo gyvenimo tikrumą, kartu įrodo, kad Dievo teisingumas nepalieka nenubaustos nė vienos ydos ir atlygina už visus gerus darbus. Negana to, bendravimas su išėjusiais brangiais asmenimis švelniai guodžia: tampa aišku ne tik tai, kad jie egzistuoja, bet ir juntama mažesnė atskirtis nei jiems esant gyviems, tačiau kitoje šalyje.

Apibendrinant Spiritizmas praskaidrina gyvenimo sielvarto kartybę, malšina sielos neviltį ir nerimą, išsklaido netikrumą ar ateities siaubą, neleidžia galvoti apie gyvenimo sutrumpinimą savižudybe – būtent dėl to įsigilinusiems atneša laimės ir tai yra didžioji greito plitimo paslaptis.

Religijos požiūriu Spiritizmo pagrindas yra fundamentalios visų religijų tiesos, – Dievas, siela, nemirtingumas, bausmės ir atlygis ateityje, – tačiau jis nepriklauso jokiam atskiram kultui. Jo tikslas yra neigiantiesiems ar abejojantiesiems įrodyti, kad siela egzistuoja, kad ji pergyvena kūną, po mirties patiria savo gerų arba blogų darbų, atliktų gyvenant kūne, pasekmes, tačiau taip yra visose religijose.

Tikėjimo Dvasiomis požiūriu tas pats yra visose religijose ir visose tautose, nes kur tik yra žmonių, ten yra ir sielų arba Dvasių; apsireiškimų būta visais laikais, pasakojimų apie tai randama visų be išimties religijų tekstuose. Taigi, galima būti graikų apeigų kataliku ar Romos kataliku, protestantu, žydu ar musulmonu ir tikėti Dvasių pasirodymais, t. y. būti Spiritistu; įrodymas – Spiritizmo pasekėjų yra visose sektose[1].

Moralės požiūriu Spiritizmas yra visiškai krikščioniškas, nes ta moralė, kurios jis moko, yra būtent Kristaus mokymo plėtotė ir taikymas, ji gryniausia iš visų, jos viršenybės niekas nenuginčys, tikras įrodymas, kad tai Dievo įstatymas; visi žmonės veikia pagal moralės normas.

Kadangi Spiritizmas nepriklauso jokiam kultui, nė vieno nesiūlo, neužsiima konkrečiomis dogmomis, jis nėra atskira religija, neturi nei savo dvasininkų, nei šventovių. Visiems klausiantiems, ar gerai darą praktikuodami viena ar kita, jis atsako:

„Jei manote, kad sąmoningai esate įsipareigojęs tai daryti – darykite”. Dievas visada atsižvelgia į ketinimus. Trumpai tariant, Spiritizmas niekam neprimeta savęs, kreipiasi ne į turinčius tikėjimą ir juo pasitenkinančius, o į gausų neapsisprendusiųjų ir skeptikų būrį, neatima jų iš Bažnyčios, nes moraliai jie jau visiškai ar iš dalies atsiskyrę. Jis nuveda tris ketvirčius kelio, o likusį darbą atlieka Bažnyčia.

Spiritizmas iš tiesų kovoja su kai kuriais įsitikinimais, tokiais kaip amžinos kančios, tikros pragaro liepsnos, velnio asmuo ir kt., tačiau argi neakivaizdu, kad absoliutūs primesti tikėjimai visą laiką, kasdien gimdė skeptikus? Ar pateikdamas racionalų šių dogmų ir kai kurių kitų dalykų aiškinimą Spiritizmas negrąžina į tikėjimą atsimetusiųjų, taip padarydamas religijai paslaugą? Garbingas Bažnyčios atstovas šiuo klausimu pasakytų: „Spiritizmas privertė tikėti. Geriau tikėti ką nors, nei apskritai netikėti.“

Kadangi Dvasios yra ne kas kita, o sielos, negalima neigti Dvasių nepaneigiant sielų. Sutikus dėl sielų arba Dvasių, klausimas trumpėja: „Ar mirusiųjų sielos gali bendrauti su gyvaisiais?“. Spiritizmas tikrais faktais įrodo, kad taip – kaip argumentuoti, kad tai neįmanoma? Jei tai tiesa, niekas nepasikeis net ir visam pasauliui neigiant, nes tai ne sistema, ne teorija, o gamtos dėsnis. Žmogaus valia gamtos dėsniams nepasipriešins, – nori nenori reikia priimti pasekmes ir pritaikyti savo įsitikinimus bei įpročius.

 


[1]    Naujo leidimo pastaba: žodis sekta vartojamas to meto, kai parašytas šis tekstas, kontekste. 1835 m. Prancūzijos Akademijos žodyno 6-e leidime jo apibrėžtis tokia: „Taip sakoma apie daug tą pačią nuomonę palaikančių žmonių, išpažįstančių tą pačią doktriną. Religijos srityje taip vadinami žmonės, palaikantys eretiška ar klaidinga laikomą nuomonę.“

DVASIŲ MOKYMO SANTRAUKA

Dievas yra aukščiausias protas, visų dalykų pirmoji priežastis. Dievas yra amžinas, vienintelis, nematerialus, nekintamas, visagalis, teisingiausias ir geriausias. Jis turi būti begalinis visais savo tobulumo aspektais, nes jei viena iš savybių būtų netobula, jis nebebūtų Dievas.

Dievas sukūrė pasaulius sudarančią ; jis taip pat sukūrė protingas, mūsų Dvasiomis vadinamas būtybes, turinčias tvarkyti materialius pasaulius pagal nekintamus kūrinijos įstatymus ir turinčias savybę tobulėti. Tobulėdamos jos artėja prie dieviškumo.

Dvasia yra protaujantis pagrindas, jos vidinės prigimties nepažįstame, mums ji nemateriali, nes nepanaši į nieką, ką vadiname materija.

Dvasios yra atskiros būtybės, turi perispiritu vadinamą eterinį, besvorį apvalkalą, tam tikrą fluidinį, žmogaus pavidalo kūną. Jos gyvena erdvėje, kurią skrodžia žaibo greitumu ir yra nematomojo pasaulio dalis.

Dvasių kilmė ir sukūrimo būdas mums nežinomi; žinome tik, kad jos buvo sukurtos paprastos ir neturinčios žinių, tai yra bemokslės ir nepažįstančios gėrio bei blogio, tačiau viskam turinčios vienodus gebėjimus, nes Dievas, būdamas teisingas, negalėjo vienų atleisti nuo darbo, o kitoms jį skirti, kad pasiektų tobulumą. Iš principo jos yra tarsi vaikai be savo valios ir visiškai nesuvokiančios savo egzistavimo.

Laisvą valią Dvasios ugdo kartu su mintimis, Dievas joms sako: „Įgijusios trūkstamų žinių ir atlikusios mano pavestą užduotį visos galite siekti aukščiausios laimės. Dirbkite, kad tobulėtumėte, o tikslą pasieksite laikydamosi jūsų sąmonėje mano įrašytų įstatymų.“ Taip, laisvai spręsdamos, vienos keliauja trumpesniu – gėrio, o kitos ilgesniu – blogio keliu.

Dievas nesukūrė blogio, jis sukūrė įstatymus, šie įstatymai visada geri, nes jis yra pats geriausias; ištikimai jų besilaikantieji bus visiškai laimingi, tačiau Dvasios, spręsdamos laisva valia, ne visada laikėsi įstatymų, ir dėl nepaklusnumo jas ištiko blogis. Taigi, galima teigti, kad gėris yra visa, kas atitinka Dievo įsakymus, o blogis – tai, kas priešinga šiems įsakymams.

Kad galėtų veikti materialiuose pasauliuose, Dvasios, kaip dieviškosios galybės atstovės, laikinai įgauna materialų kūną. Dirbdamos, kaip jų materialiai egzistencijai priklauso, jos tobulina savo protą ir, laikydamosi Dievo įstatymų, įgyja dorybių, kurios turi nuvesti į amžiną laimę.

Iš principo įsikūnijimas Dvasioms nėra skiriamas kaip bausmė, jis reikalingas jų raidai ir Dievo kūriniams užbaigti. Visos turi tai patirti, nepriklausomai nuo to, ar pasuka gėrio, ar blogio keliu, tiesiog pasukusios gėrio keliu keliauja greičiau, siekdamos tikslo mažiau užtrunka, jį pasiekia ne tokiomis kankinančiomis sąlygomis.

Žmoniją sudaro įsikūnijusios Dvasios, tačiau apgyvendinta ne tik Žemė, bet visi erdvėje išsibarstę pasauliai.

Žmogaus siela yra įsikūnijusi Dvasia. Užduočiai palengvinti Dievas davė jai paklūstančius pagalbininkus – gyvūnus, kurių protas ir elgsena proporcingi jos poreikiams.

Sielos tobulėjimas yra jos pačios darbo vaisius: vieno gyvenimo metu negalėdama įgyti visų tikslo link vedančių gerųjų moralinių ir intelektinių savybių, tikslą ji pasiekia per kelis gyvenimus, kiekvieną kartą progreso keliu nužengdama vis toliau.

Kiekvieno gyvenimo kūne metu Dvasia turi atlikti savo išsivystymui proporcingą užduotį; kuo ji sunkesnė ir daugiau triūso reikalaujanti, tuo vertesnė atlikti. Taip kiekvienas gyvenimas yra prie tikslo priartinantis išbandymas. Tokių gyvenimų skaičius neapibrėžtas, priklauso nuo Dvasios valios jį sumažinti aktyviai besistengiant tobulėti moraliai – panašiai kaip nuo darbininko valios priklauso, per kiek dienų jis atliks jam pavestą darbą.

Netinkamai išnaudotas gyvenimas Dvasiai naudos neatneša: dėl savo nerūpestingumo ar blogos valios ji turi pradėti iš naujo daugiau ar mažiau sudėtingomis sąlygomis; panašiai gyvenime rytojaus dieną esi priverstas įvykdyti tai, ko nepadarei vakar, arba perdaryti blogai atliktą darbą.

Įprastinė Dvasios būtis yra dvasinis gyvenimas – jis amžinas; gyvenimas kūne yra tarpinis ir laikinas, tai tėra akimirka amžinybėje.

Tuo laikotarpiu, , Dvasia yra Klajonių trukmė neapibrėžta; Dvasia šioje padėtyje yra laiminga arba nelaiminga, priklausomai nuo to, gerai ar blogai išnaudojo savo pastarąjį gyvenimą; ji apsvarsto pažangą pagreitinusias ar trukdžiusias priežastis, priima sprendimus, kuriuos kito įsikūnijimo metu stengiasi įgyvendinti ir pasirenka savo manymu tinkamiausius išbandymus žengiant į priekį. Vis dėlto kartais žmogus suklysta ar miršta neišpildęs savo sprendimų, kuriuos priėmė, būdamas Dvasia.

Dvasių pasaulyje nusikaltusi Dvasia baudžiama moralinėmis, o gyvendama kūne–fizinėmis kančiomis. Jos skausmai yra klaidų, kitaip tariant, Dievo įstatymo pažeidimo pasekmė;  vienu metu tai ir praeities klaidų išpirkimas, ir išbandymas ateičiai, todėl puikybės apimtajam gali tekti gyventi pažemintam, tironui – tarnauti, blogai besielgiančiam turtuoliui – skursti.

Yra pasaulių, kurie pritaikyti įvairaus pažangumo laipsnio Dvasioms, gyvenimo kūne sąlygos juose yra labai skirtingos. Kuo mažiau Dvasia pažengusi, tuo sunkesnis ir medžiagiškesnis jos kūnas; kaskart, tapusi tyresne, ji persikelia į moraliai ir fiziškai pažangesnius pasaulius. Žemė nėra nei pirma, nei paskutinė, tačiau viena iš labiausiai atsilikusių.

Nusikaltusios Dvasios įsikūnija ne tokiuose pažengusiuose pasauliuose, kur gyvendamos kūne išperka savo kaltes išmėginimai Šie pasauliai joms – tikros skaistyklos, ar ištrūks, priklauso nuo jų pačių pastangų moraliai tobulėjant. Vienas tokių pasaulių yra Žemė.

Dievas, būdamas pats teisingiausias ir geriausias, savo kūrinių už laikinus paklydimus nepasmerkia amžinoms kančioms, nuolat joms teikia priemones vystytis ir ištaisyti galimai padarytą blogį. Dievas atleidžia, tačiau reikalauja atgailauti, atlyginti ir grįžti prie gėrio. Bausmės trukmė proporcinga Dvasios buvimui blogyje, taip bausmė amžina būtų tiems, kurie amžinai lieka blogame kelyje, tačiau kaltojo širdyje užsidegus atgailos švieselei Dievas parodo jam savo gailestingumą. Todėl bausmių amžinumas turi būti suprantamas sąlygine, o ne absoliučia prasme.

Įsikūnydamos Dvasios atsineša tai, ką buvo įgijusios ankstesniuose gyvenimuose. Dėl šios priežasties  žmonės rodo tam tikrus savaiminius gebėjimus, blogus ar gerus polinkius, kurie atrodo įgimti. Būdingi blogi polinkiai yra Dvasios netobulumo likučiai, kurių ji visiškai nenusikratė. Tai rodo jos padarytas klaidas ir tikrąją prigimtinę nuodėmę. Sulig kiekvienu gyvenimu ji turi kiek apsivalyti.

Pamiršimas apie ankstesnius gyvenimus yra Dievo dovana. Jis, būdamas geras, panoro apsaugoti žmones nuo dažnai itin skaudžių prisiminimų. Kiekvieną kartą iš naujo gyvendamas žmogus yra toks, kokį pats save padarė: jam tai nauja pradžia, jis žino savo esamus trūkumus, suvokia, kad šie trūkumai yra turėtųjų tąsa; padaro išvadas apie galimai padarytą blogį ir to užtenka, kad stengtųsi pasitaisyti. Ištaisius ankstesnius trūkumus jais rūpintis nebereikia, nes trūkumų yra pakankamai esamu metu.

Jei siela dar nėra gyvenusi, vadinasi, ji buvo sukurta tuo pačiu metu kaip ir kūnas. Darant tokią prielaidą, ji negali būti susijusi su ankstesniosio Tuomet kyla klausimas, kaip Dievas, būdamas teisingiausias ir geriausias, gali ją paskirti atsakingą už žmogiškųjų tėvų kaltę, kaltindamas prigimtine nuodėme, kurios ši nepadarė. Teigdami priešingai, – kad gimdama iš naujo ji atsineša netobulumo grūdą iš savo ankstesnių gyvenimų, esamame gyvenime patiria ankstesnių klaidų pasekmes, – pateikiame logišką, kiekvienam suprantamą ir priimtiną prigimtinės nuodėmės paaiškinimą, nes siela atsakinga tik už savo pačios darbus.

Įgimtų moralinių ir intelektinių savybių įvairovė įrodo, kad siela jau gyveno. Jei būtų buvusi sukurta tuo pačiu metu, kaip ir kūnas, dėl Dievo gerumo vienos nebūtų labiau pažengusios nei kitos. Kodėl yra laukinių ir civilizuotų žmonių, gerų ir blogų, kvailių ir išsilavinusių? Visa paaiškina tai, kad vieni gyveno ilgiau nei kiti ir įgijo daugiau žinių.

Jei esamas gyvenimas būtų vienintelis ir tik iš jo būtų sprendžiama dėl sielos amžinumo, koks būtų mažų mirusių vaikų likimas? Nepadarę nei gera, nei bloga, jie neužsitarnautų nei atlygio, nei bausmės. Remiantis Kristaus žodžiu, kiekvienam atlyginama pagal darbus, todėl jie neturėtų teisės į tobulą angelų patiriamą laimę, tačiau nenusipelnytų ir jos atėmimo. Tarus, kad kitame gyvenime vaikai galės išpildyti tai, ko nespėję trumpesniame gyvenime, išimčių nebelieka.

Koks būtų silpnapročių ir bepročių likimas dėl tos pačios priežasties? Neturėdami jokio supratimo, kas yra gėris ar blogis, jie visiškai neatsakingi už savo veiksmus. Ar būtų Dievas teisingas ir geras, sukurdamas kvailas sielas gyventi apgailėtiną gyvenimą be atlygio? Pasvarstykite, gal yra priešingai: silpnapročio ar bepročio siela yra nubausta Dvasia, kenčianti minčiai netinkamame, stipriai suvaržyto žmogaus kūne, ir viskas pasirodys pagal Dievo teisingumą.

Kiekvieną kartą įsikūnydama, dėdama pastangas Dvasia tampa vis tyresnė ir tobulesnė, ji baigia gyvenimo kūne etapą. Tuomet patenka tarp tyrų Dvasių, kitaip tariant – angelų, tuo pačiu metu gauna visavertį Dievo gyvenimą ir tikrą amžiną laimę.

Žmonėms Žemėje išperkant kaltes, Dievas, kaip geras tėvas, nepalieka jų vienų be vedlių. Visų pirma, jie turi saugančias Dvasias arba angelus sargus, prižiūrinčius ir besistengiančius juos nukreipti į gerą kelią, taip pat Žemėje su užduotimi atsiradusias Dvasias – aukštesnes Dvasias, kurios laikas nuo laiko įsikūnija tarp jų Žemėje, kad darbais nušviestų kelią ir paskatintų žmoniją eiti į priekį. Sąmonėje įrašęs savo įstatymą, Dievas vis dėlto manė turįs jį aiškiai suformuluoti: iš pradžių pasiuntė Mozę, tačiau Mozės įstatymai buvo pritaikyti to meto žmonėms – tekalbėjo apie žemiškąjį gyvenimą, kančias ir laikiną atlygį. Kristus papildė Mozės įstatymą aukštesniu mokymu: kelių gyvenimų buvimu[1], dvasiniu gyvenimu, dvasinėmis kančiomis ir atlygiu. Mozė juos vedė baime, Kristus – meile ir artimo meile.

[1]    Evangelija pagal Matą, 17 sk., 10 ir toliau esančios eilutės; Evangelija pagal Joną, 3 sk., 2 ir toliau esančios eilutės.

DVASIŲ MOKYMO MAKSIMOS

 1. Pagrindinis Spiritizmo tikslas yra geresni žmonės. Reikia siekti tik moraliai ir intelektualiai progresuoti skatinančių dalykų.
 2. Tikras Spiritistas ne tas, kuris tiki pasirodymais, o tas, kuris seka Dvasių mokymu. Neverta tikėti, jei tikėjimas nepastūmėja žingsniu į priekį progreso keliu ir nedaro geresniu savo artimo atžvilgiu.
 3. Egoizmas, puikybė, tuštybė, ambicingumas, gobšumas, neapykanta, pavydas, užgaidumas, šmeižtas yra sielos piktžolės, jas reikia ravėti kasdien, o priešnuodis yra artimo meilė ir nuolankumas.
 4. Tikėjimas Spiritizmu naudingas tik tam, apie kurį galima pasakyti: verčiau šiandien nei vakar.
 5. Laikinoms gėrybėms žmogaus teikiama svarba atvirkščiai proporcinga tikėjimui jo dvasiniame gyvenime; abejodamas dėl ateities jis stengiasi ieškoti džiaugsmų šiame pasaulyje ir tenkina savo aistras, kad ir artimo sąskaita.
 6. Liūdesys Žemėje yra vaistai sielai. Vaistai ją išsaugo ateičiai kaip skausminga operacija išsaugo ligonio gyvybę, sugrąžina sveikatą. Todėl Kristus pasakė: „Palaiminti liūdintys; jie bus paguosti“.
 7. Liūdėdami žiūrėkite žemiau savęs, o ne į viršų – pagalvokite apie kenčiančius labiau nei jūs.
 8. Natūralu, kad tikintį, jog sulig kūno mirtimi ateina pabaiga, apima neviltis. Tikinčiam ateitimi tai yra absurdas.
 9. Šiame pasaulyje žmogus dažnai yra kaltas dėl savo nelaimių; priartėjęs prie negandų šaltinio pamatytų, kad daugiausia jos kyla dėl nenumatymo,  puikybės, godumo, kitaip tariant, pažeidus Dievo įsakymus.
 10. Malda yra garbinimo aktas. Melstis Dievui reiškia galvoti apie jį, priartėti prie jo, pradėti su juo bendrauti.
 11. Tas, kas meldžiasi karštai ir pasitikėdamas, yra atsparesnis blogio gundymams ir Dievas jam padėti siunčia gerąsias Dvasias. Nuoširdus prašymas nelieka neatsakytas.
 12. Svarbiausia yra ne daug melstis, o gerai melstis. Kai kurie žmonės mano, kad ilgesnė malda yra vertingesnė, ir užmerkia akis prieš savo ydas. Malda jiems užsiėmimas, laiko praleidimo būdas, o ne savęs paties apmąstymas.
 13. Prašantysis Dievo atleidimo jį gauna tik pakeitęs elgesį. Geri darbai yra geriausia malda, nes veiksmai vertingesni už žodžius.
 14. Visos gerosios Dvasios pataria melstis. Be to, visos netobulos Dvasios prašo maldos kaip būdo jų kančioms palengvinti.
 15. Malda negali pakeisti Apvaizdos sprendimų, tačiau kenčiančios Dvasios, matydamos, kad jomis rūpinamasi, jaučiasi ne tokios apleistos, ne tokios nelaimingos, malda jas padrąsina, kelia troškimą pakilti atgailaujant ir atlyginant, gali atitraukti nuo blogų minčių. Todėl malda gali ne tik palengvinti, bet ir sutrumpinti jų kančias.
 16. Kiekvienas melskitės pagal savo tikėjimą ir jūsų manymu tinkamiausiu būdu, nes forma yra niekas, o mintis – viskas. Ketinimų nuoširdumas ir tyrumas yra svarbiausia, geros mintys vertingesnės nei daug žodžių, primenančių malūno keliamą triukšmą, kuris su širdimi neturi nieko bendra.
 17. Dievas žmones padarė stiprius ir galingus, kad jie būtų atrama silpniesiems. Silpnuosius engiantys stiprieji yra Dievo prakeikti, jie dažnai būna nubaudžiami šiame pasaulyje, tačiau tai nedaro įtakos ateičiai.
 18. Turtas tėra duotas pasaugoti, jo savininkas tėra naudos gavėjas iš svetimo daikto, kurio į kapą nenusineš. Dėl to, kaip jį panaudojo, teks griežtai atsiskaityti.
 19. Turtas yra pavojingesnis išbandymas nei skurdas, nes gundo piktnaudžiauti ir persisotinti, susilaikyti sunkiau nei susitaikyti.
 20. Triumfuojantis ambicingas žmogus ir materialinių gėrybių persisotinęs turtuolis labiau vertas užuojautos nei pavydo, nes reikia numatyti to pasekmes. Baisiais savo likimą papasakojusių anksčiau gyvenusiųjų pavyzdžiais Spiritizmas atskleidžia šių Kristaus žodžių tikrumą: „Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.
 21. Artimo meilė yra aukščiausias Kristaus įstatymas: mylėkite vieni kitus kaip broliai, mylėkite savo artimą kaip save patį, atleiskite savo priešams, kas nepatinka jums, to ir kitiems nedarykite, – visa tai apibendrinama žodžiais artimo meilė.
 22. Artimo meilė nėra vien išmalda, nes artimo meilė būna ir mintyse, žodžiuose ir darbuose. Mintyse artimą myli tas, kuris atleidžia savo artimo kaltes, žodžiais artimą myli tas, kuris nesako nieko, kas galėtų šiam pakenkti, darbais artimą myli tas, kuris pagelbėja savo artimui kaip išgali.
 23. Vargšas, pasidalijęs gabalėliu duonos su dar vargingesniu, labiau myli artimą ir Dievo akyse yra labiau nusipelnęs, nei tas, kuris duoda savo perteklių, niekuo savęs nesuvaržydamas.
 24. Savo artimui puoselėjantis priešiškumą, neapykantą, pavydą ir pagiežą jo nemyli, o sakydamas esąs krikščionis – meluoja ir įžeidžia Dievą.
 25. Nepriklausomai nuo kastos, sektos[1], odos spalvos visi žmonės yra broliai, nes Dievas prie savęs kviečia visus, todėl ištieskite ranką, kad ir kokiu būdu jį garbinate, nepasmerkite, nes pasmerkimas yra Kristaus skelbiamos artimo meilės įstatymo sulaužymas.
 26. Egoizmas žmones nuolat vers kovoti, o esant artimo meilei stos taika. Kai pagrindas – artimo meilė, ji viena gali užtikrinti laimę šiame pasaulyje. Sekant Kristaus žodžiais, vien jos užtenka užtikrinti laimę ateityje, nes ji apima visas į tobulėjimą vedančias vertybes. Mylint artimą, kaip mokė ir kaip elgėsi Kristus, nebeliks egoizmo, puikybės, neapykantos, pavydo, šmeižto, klaidingo prisirišimo prie šio pasaulio gėrybių. Todėl krikščioniškojo Spiritizmo maksima – IŠGANYMO NEBUS BE ARTIMO MEILĖS.

 

Skeptikai! Galite juoktis iš Dvasių, išjuokti tikinčiuosius jų pasirodymais. Jei drįstate, juokitės iš šios maksimos, kurios ką tik išmokote, kuri yra jūsų išsigelbėjimas, nes artimo meilei išnykus nuo žemės paviršiaus, žmonės susipjautų tarpusavyje, o jūs tikriausiai būtumėte pirmosios aukos. Neilgai trukus ši atvirai Dvasių paskelbta maksima bus saugumo garantas ir suteiks pasitikėjimo visiems, nešiojantiems ją giliai širdyje.

Viena Dvasia yra pasakiusi: „Buvo tyčiojamasi iš besisukančių stalų, tačiau iš filosofijos ir moralės, kuri iš to kilo, tyčiojamasi niekada nebus“. Iš tikrųjų, vos keleriems metams praėjus jau esame nutolę nuo akimirką dykinėtojų ir smalsuolių pramogai pasitarnavusių pirmųjų reiškinių. Sakysite, kad tokia moralė yra pasenusi: „Dvasios tikrai turėtų būti pakankamai sąmoningos, kad mums parodytų dar ką nors nauja“, – ne vieno kritiko ištarta „sąmojinga“ frazė. Tuo geriau, jei ji pasenusi. Vadinasi, ji buvo visą laiką, o žmonių kaltė tik dar didesnė, kad nesilaikė jos normų, nes tik tikros tiesos amžinos. Spiritizmas ją priminė ne atskleisdamas atskirai vienam žmogui, tačiau sušukdamas, tarsi paskutiniu trimitu ištrimituodamas pačių Dvasių žodžius: „Tikėkite, kad tie, kuriuos vadinate mirusiais, yra gyvesni už jus pačius, nes regi tai, ko nematote jūs, ir girdi tai, ko jūs negirdite; atpažinkite atėjusiuose pasikalbėti savo tėvus, draugus, visus, kuriuos anksčiau mylėjote šioje žemėje, ir kuriuos manėte negrįžtamai praradę; vargas tikintiems, kad viskas baigiasi sulig kūnu, jų iliuzijos žlugs; vargas nemylėjusiems savo artimo, nes turės kęsti tai, ką vertė kęsti kitus! Išgirskite kenčiančiųjų balsą jums sakant: „Kenčiame nepripažinę Dievo galybės ir abejoję jo begaliniu gailestingumu; kenčiame dėl savo puikybės, egoizmo, šykštumo ir visų kitų blogų aistrų, kurių nesutramdėme; kenčiame dėl viso blogio, kurį padarėme panašiems į save, pamiršę artimo meilės įstatymą.“

Skeptikai! Sakykite, ar panašių dalykų mokanti doktrina yra juokinga, gera ar bloga? Vertindami vien tvarkos visuomenėje požiūriu, sakykite, ar jos besilaikantys žmonės būtų laimingi ar nelaimingi, geresni ar blogesni?

 

[1] Žr. 1 pastabą.