Krikščioniška dienotvarkė

Krikščioniška dienotvarkė - iš Dvasios Emmanuelio per Pranciškaus Xaviero (Chico Xavier) psichografiją

Skyrius 3- keli Krikščionių priskyrimai

Išlaikyti aukščiausią ištikimybę Dievui.

*

Pamiršdami asmeninius norus lankydamiesi „ Aukščiausią dizainą”.

*

Nusižeminti save, kad Viešpaties ranka galėtų būti išaukštinta.

*

Įveikti save.

*

Džiaugsmingai atsisakyti kitų geriui.

*

Skinti Amžinąjį pelną nuo laikinų nuostolių.

*

Darbas atkurti Dieviškąją Karalystę

*

Išlaikyti viltį, kol kiti neramina.

*

Įėiti į tylos šventyklą sąmyšio vidury.

*

Išlaikyti savo tikėjimą aukščiau už abejonių kančias.

*

Tylėtis iš karto, kad nepakenktų kitiems.

*

Kalbėti konstruktyviai.

*

Vienatvėje, klausyti Dieviškąjį Draugą.

*

Aptarnauti be jokios kompensacijos.

*

Drąsingai iškenti savo kryžių.

*

Mokytis ir pasipelnyti iš savo kančių.

*

Gyventi nereikalaudami.

*

Pagelbėti slaptai.

*

Sėti su Kristumi, atitrūkęs nuo rezultatų.

*

Visose vietose susirasti brolių ir seserų.

*

Išugdyti malonumą būti naudingu.

*

Atsiskristi  priežasčių ir dalykų savotiškas vertybes.

*

Apvalyti blogį.

*

Nuoširdžiai padėti klystantiems.

*

Atleisti tiek kartų, kiek reikia.

*

Įveikti kliūčių.

*

Išsaugoti džiaugsmą ir švelnumą.

*

Išlaikyti linksmumą.

*

Atsiskisti nuo pasaulio apgavysčių, kol pasaulis mūsų neapgauna.

*

Išsilaikyti gėrio pusėje iki pat galo.

Skyrius 4- savo naudai

Išmokite atsiduoti daugelio naudai, kad kiti jums padėtų nemaloniose situacijose

*

Padėkite nereikalaudami, kad kiti galėtų jums padėti nusiskųsdami

 
*
Neįkalinkite kitų savo požiūryje; Suteikite savo kompanionui galimybę interpretuoti gyvenimą taip laisvai, kaip jūs
 
*
Būkite atsargūs, kaip jus išsireiškiate; gestai dažniai kalba garsiau negu žodžiai
 

*

Padėkite pavydiesiems broliškai; nepaisydamas nuopelno, jis yra neslėptas pagarbos nuopelnas ir, sumokėdamas šią duoklę, paprastas žmogus kankina save ir kenčia

*

Kuo mažiau kreipkite dėmesį į save; broliškai bendradarbiaukite savo kolegų džiausgme

*

Venkite didžiulio daugiažodiškumo; Tas, kuris kalba be perstojo, vargina klausytoją

*

Palikite gerų idėjų autorystę kitiems ir nesijaudinkite, jei esate pamiršti.

*

Padėkite pavydiesiems broliškai; nepaisydamas nuopelno, jis yra neslėptas pagarbos nuopelnas ir, sumokėdamas šią duoklę, paprastas žmogus kankina save ir kenčia
*

Patikėkite, kad jokia kilni iniciatyva tikrai jums nepriklauso , nes viskas, kas gera, kyla iš Dievo

*

Galvokite apie savo priešininką kaip pusiausvyros nešėją. Jei mums reikia draugų, kurie mus stimuliuotų, mums taip pat reikia, kad kažkas parodytų mums mūsų klaidas

*

Ginčydamiesi būkite ramūs; jūsų preišininko teisės yra tokios pačios kaip jūsų

*

Jei per daug dėmesio skiriate nepilnaverčio žmogaus kritikai, tuomet nesijaudindami turite ištverti plokštumos, į kurią nusileidote, apribojimus
 
*
Būkite naudingas visur, bet nebandykite įtikti visiems; nesiimkitė to, ko dar nepasiekė net Kristus
 
*
Susidūrę su klaida, pirmiausia ištaisykite ją savyje, o paskui kituose, be prievartos ir be neapykantos
 

*

Jei susiduriate su išdavyste, nesuteikite jai pasipiktinimo garbės; ištirkite jį tyliai šypsodamiesi, studijuokite procesą ramiai ir netrukus po to, paverskite jį kažkuo vertu gyvenimo

*

Padėkite pavydiesiems broliškai; nepaisydamas nuopelno, jis yra neslėptas pagarbos nuopelnas ir, sumokėdamas šią duoklę, paprastas žmogus kankina save ir kenčia