Emmanuel

Praciškus Candidas Xavieras (Francisco Candido Xavier-Chico Xavier) buvo ypatingas mediumas ir žymiausias Spiritizmo propaguotojas, kuris per psichografiją raše daugiau nei 490 knygų, iš jų išverstų į 33 skirtingas kalbas. 

Emanuelis (Emmanuel) yra jo dvasinis mentorius.

Dvasingumo citatos

Lietuvių kalba

 1. Tik meilėje galėsime pasiekti amžiną sublimaciją, kuriai esame skirti. 
 2. Geri darbai yra geriausios maldos, nes laikysena yra vertingesnė nei žodžiai.  
 3. Norėdami pamatyti aušrą, turite pereiti naktį.
 4. Kas jus įsiuntė dirbti Žemėje, stebia jūsų pastangas.
 5. Jei turite meilės, tada žinosite kaip kiekvieną akimirką ugdyti gėrį, kad nugalėtute  blogį.
 6. Kiekvieną dieną yra laikas pažengti, mokytis, patobulinti ir atsinaujinti.
 7. Tik meilėje galėsime pasiekti amžiną sublimaciją, kuriai esame skirti. 
 8. Geri darbai yra geriausios maldos, nes laikysena yra vertingesnė nei žodžiai. 

Anglų kalba.

 1. Only in love we will find access to the eternal sublimation to which we are designated.
 2. The good deeds are the best prayers, because the attitude worths more than words.
 3. So that we can see the dawn it is necessary to go through the night.
 4. The one who sent you to work on Earth, is observing your efforts.
 5. If you have love, you will know how to cultivate the good every second, so you win the evil every hour.
 6. Every day is time to progress, to learn, to improve and to renovate yourself.
 7. Only in love we will find access to the eternal sublimation to which we are designated.
 8. The good deeds are the best prayers, because the attitude worths more than words.

Pranciškaus Xaviero citatos

Nors niekas negali grįžti ir pradėti naują, visi gali pradėti dabar ir padaryti naują pabaigą.

Viskas yra meilė. Ir neapykanta, kuri jūs galvojate, kad yra meilės priešybė, yra sunki serganti meilė.

Niekam nedomina, kas mes buvome, ką turime, kokią pozicija esame pasaulyje, svarbiausia yra šviesa, kurią kiekvienas sugebėja pačiame atspindėti.

Jaučiuosi liūdnas, kai kas nors mane įžeidžia, bet tikrai būčiau liūdesnis, jei nusikaltėlis būčiau aš . Kenkti žmogui yra baisu.

Mūsų širdys kasdien skaito kiti: per skelbtus žodžius, per parašytus sakinius, per įsipareigojimus, kuriuos mes padarome, arba gestuose, kuriuos praktikuojame.

Kažkadą Jūs pasitrauksite iš pasaulio, nešdami tik Jūsų vertybes.

Jūsų ašaros nepakeičia prakaito, kurį turite išlieti dėl savo laimės.

Yra blogybių, kurios mus gydo, ir skausmų, kurie mus moko.

Daryk gera tiems, kurie jums bloga daro. Palaiminkite tuos, kurie jus persekioja ir šmeižia. Melskitės už taiką už tų, kurie jus skaudino.

Įsitikinkite, per  nugalėjusius sunkumus, kad nėra blogio, kuris truks amžinai.

Patobulinkite viską savyje, kad viskas aplink kiekvieną žingsnį Jūsų pagerintų.

Pradėkite melstis. Malda yra šviesa kur yra šešėlyje, kuriame atsiranda liga.

Gyvenimas, kaip tik darote, bus su jumis visur.

Daugelis mūsų ligų yra mūsų nesubalansuotų minčių rezultatas.

Liga yra tas tikras mūsų trūkumų nutekėjimas; nelauktai dvasia nori išmesti savo psichikai svetimą dalyką …. iš tiesų, kiekviena kūno liga yra gijimo procesas sielai.