Dvasių knyga

Vertimas į lietuvių kalbą

Dvasių knyga

Spiritizmo doktrinos dvasių nemirtingumo principai; dvasių prigimtis ir jų santykiai su žmonėmis; moralinis kodas, dabartinis gyvenimas, ateitis ir žmonijos lemtis. Pagal aukšto lygio dvasių mokymus, transliuojamus per skirtingus mediumus, susirinktus ir suorganizuotus Alano Kardeko.

 

Pratarmė iš dvasių knygos pirmojo leidimo

 

Pirmajame šio darbo leidime mes paskelbėme, kad bus priedas su visais klausimais, kurių neįmanoma pritaikyti tame leidime, arba kurią vėliau galė́tų paaiškinti vėlesnės aplinkybės ir  papildomi tyrìmai. Kadangi šie klausimai susiję sù jau aptartomis ir plėtotomis temomis, atskiram tomui ìš tikrųjų trūktų tęstinumo. Dėl to mes norė́jome laukti naujo tiražo, kad visos dalys būtų surinktos kartu, taip pat pasinaudojome proga metodiškai išdėstyti knygos turinį, tuo pačiu pašalindami pakartojimus. Todėl šis naujas leidimas gali būti laikomas nauju darbu, nors pirmojo leidimo principai nepasikeitė, išskyrus keletą atvejų, kurie yra papildymai ir paaiškinimai, o ne realūs pakeitimai. 

Toks nuoseklumas yra svarbus Spiritizmo mokslo įtvirtinimui, nepaisant šaltinių, iš kurių principai kilę, įvairumo. Be to, mūsų susirašinėjimas mums parodė, kad tapačios komunikacijos (jei ne formos, tai bent jau turinio) buvo gautos skirtingose vietose ir atsirado dar prieš paskelbiant mūsų knygą, įgydamos patikimumo ir nuoseklumo. Savo ruožtu istorija rodo, kad daugumą jo principų išpažino žymiausi senovės ir naujųjų laikų mąstytojai, papildomai patvirtinant Spiritizmą.

Mokymai mediumams ir susiję su dvasių pasirodymais yra Spiritizmo sritis, kuri šiek tiek skiriasi nuo filosofijos, ir gali būti specialaus tyrimo objektas. Kadangi ši sritis labai patobulėjo įgijus daugiau patirties, nusprendėme sudaryti atskirą dalį (1), kurioje būtų atsakymai į visus klausimus, susijusius su dvasių pasirodymais ir mediumais, taip pat atlikti keletą Spiritizmo praktikos stebėjimų. Šis darbas bus dvasių knygos tęsinys arba papildymas. (2)

Allan Kardec

 

(1)Alanas Kardekas apibrėžia Mediumų knygos turinį. Ši knyga buvo išleista 1861 metais.

(2)Šita pratarmė rasta Dvasių knygos antrame leidime. (Paryžiuje, 1860 m. Kovo 18 d.). 1857 m. pirmame leidime buvo 501 klausimas, o antrame leidime – 1019. 

 

Įžanga

 

I.Spiritizmas ir spiritualizmas ⒜


Kiekvienam naujam dalykui reikia naujų žodžių, kad kalba būtų aiškesnė ir išvengtume painiavos dėl daugelio tų pačių sąvokų reikšmių. Pavyzdžiui, žodžiai „dvasinis“, „dvasingas žmogus“ ir „spiritualizmas“  turi aiškias reikšmes. Duoti tiems žodžiams naują reikšmę, tik dėl to, kad tiktų Spiritizmo doktrinai, reikštų sukurti dar daugiau dviprasmiškų žodžių. 

Tiksliau sakant, dvasingumas yra materializmo priešingybė, ir dvasingi žmonės yra visi, kurie tiki, kad jų viduje yra kažkas daugiau nei materija; tačiau tai nebūtinai reiškia, kad jie turi tikėti dvasių egzistavimu ar bendravimu su nematomu pasauliu. Todėl vietoje žodžių „dvasinis“ ir „spiritualizmas“, skirtų apibūdinti pastarąjį tikėjimą, mes sukūrėme ir vartojame žodžius „spiritistas“ ir „Spiritizmas“. Šie du terminai atspindi jų kilmę ir pagrindinę prasmę, todėl kad jie turi pranašumą ir yra visiškai suprantami. Žodį „spiritualizmas“ paliekame su pirmine savo reikšme. Mes galėtume sakyti, kad Spiritizmo doktrina arba Spiritizmo principas grindžiamas materialaus pasaulio ir nematomo pasaulio santykiais, o pastarąjį apgyvendina būtybės, žinomos kaip dvasios. Spiritizmo sekėjai vadinami spiritistais. 

Dvasių knygoje kalbama apie Spiritizmo doktriną, tačiau bendrąja prasme dvasių knyga susijusi su dvasingumu ir nušviečia vieną jo šaką. Štai kodėl antraštiniame lape mes įrašėme žodžius „Spiritizmo filosofija“.

(a) Originalioje prancūzų kalbos knygoje Alanas Kardekas nerašė antraštės, o sunumeravo kiekvieną įžangos sesiją romėniškais skaitmenimis. J. Herculano Pires buvo pirmasis vertėjas, kuris išvertė Dvasių knygos įžangą į portugalų kalbą ir pridėjo antraštes, kad būtų aiškiau ir lengviau skaitytojams. Mes irgi išversime į lietuvių kalbą Dvasių knygos įžangą su antraštėmis pagal J. Herculano Pires vertimą.

 

 

II.Siela, gyvybinis pagrindas, gyvybinis fluidas

 

Yra dar vienas žodis, dėl kurio turime susitarti, nes jis yr kiekvienos moralinės doktrinos raktas, sukeliantis nesuskaičiuojamus nesutarimus dėl visuotinai priimtos reikšmės nebuvimo: tai yra žodis „siela”. Požiūrių skirtumai į sielos prigimtį kyla iš individualaus apibrėžimo, kurį kiekvienas asmuo priskiria šiam žodžiui. Tobula kalba, kurioje kiekviena idėja būtų apibūdinta pagal savo specifinį terminą, išvengtų daugybės argumentų. Vadinant kiekvieną dalyką vienu žodžiu, viskas būtų suprantama.

Pagal kai kuriuos žmones, siela yra materialaus organinio gyvenimo pagrindas; ji neegzistuoja viena ir kūno mirties metu nustoja gyvuoti. Ši nuomonė yra visiškai materialìstinė. Taigi galima prilyginti mirusį kūną sugedusiam instrumentui, kuris neskleidžia jokio garso ir nebeturi sielos. Atsižvelgiant į šį požiūrį siela būtų pasekmė, o ne priežastis.

Kiti mano, kad siela yra intelekto pagrindas, universali medžiaga, iš kurios kiekviena būtybė sugeria dalį į save. Pagal šiuos žmones, visoje visatoje yra tik viena siela, kuri dalinasi savo kibirkštimi su įvairiomis protingomis būtybėmis visą savo gyvenimą. Mirus, kiekviena kibirkštis grįžta į bendrą šaltinį, kur vėl susilieja į visumą, kaip upeliai ir upės grįžta į jiems pradžią davusį vandenyną. Šis požiūris skiriasi nuo ankstesnio, kuris pagal šią teoriją sako, kad mumyse yra kažkas daugiau nei materija  ir tai lieka po mirties, bet iš tiesų beveik nieko nebelieka, nes be individualumo mes savęs neatpažintume.  Pagal šį požiūrį universali siela būtų Dievas, o kiekviena būtybė būtų Dieviškumo dalis. Tai panteizmo rūšis.

Galiausiai, kitų nuomone, siela yra atskira, nepriklausoma nuo materijos moralinė būtybė, po mirties išlaikanti savo individualumą. Ši samprata, be jokios abejonės, yra labiausiai paplitusi, nes vadinant vienaip ar kitaip, tokia idėja apie būtybę, kuri pergyvena kūną, yra instinktyvus tikėjimas ir nepriklauso nuo jokio mokymo bei egzistuoja visose tautose, nepaisant jų civilizacijos laipsnio. Šia teorija, pagal kurią siela yra priežastis, o ne pasekmė, tiki dvasingi žmonės.

Nesvarstydami šių nuomonių esmės ir nagrinėdami tik kalbinę šio klausimo pusę, sakysime, kad šie trys „sielos“ vartojimo būdai turi tris skirtingas idėjas, kurioms kiekvienai reikėtų skirtingo termino. Taigi žodis „siela“ gali turėti tris reikšmes ir kiekviena iš jų yra teisinga pagal savo apibrėžimą. Pati kalba kalta, kad turi tik vieną žodį, skirtą trims skirtingoms idėjoms. Norint išvengti painiavos, žodžio „siela“ reikšmę reikėtų apriboti tik viena iš šių trijų idėjų. Pasirinkti šį ar tą apibrėžimą neturėtų prasmės, nes tai yra tiesiog formalumas; svarbu savitarpio supratimas. Mes manome, kad yra logiškiau suvokti žodį bendrąja prasme, ir tokiu būdu mes vartojame žodį „siela“ norėdami nurodyti nematerialią ir individualią būtybę, kuri gyvena mūsų kūne ir išgyvena po mirties. Net jei ši būtybė neegzistuotų ir ji yra tik vaizduotės kūrinys, jai apibrėžti vis dėlto reikėtų bent vieno termino.

Neturėdami specifinio termino kitoms dviems idėjoms, naudojame „gyvybinį pagrindą“ apibrėždami materialios ir organinės gyvybės pagrindą, kuris, nepaisant šaltinio, yra būdingas visoms gyvoms būtybėms, nuo augalų iki žmonių. Kadangi gyvybė gali egzistuoti atskirai nuo proto, gyvybinis pagrindas yra individualus ir nepriklausomas dalykas. Tačiau žodis „gyvybingumas“ nereiškia to paties. Kai kam gyvybinis pagrindas yra materijos savybė, jos padarinys tam tikromis salygomis. Anot kitų, jis randamas specialiame, universaliai paskirstytame fluide, ir tai yra populiariausia idėja. Kiekviena būtybė per visą savo gyvenimą sugeria ir įsisavina dalį šio fluido, nes inertiški kūnai sugeria šviesą. Tai yra „gyvybinis fluidas“, kuris, remiantis tam tikromis nuomonėmis, būtų tas pats, kaip  gyvulinė elektrinė energija, dar vadinama magnetiniu fluidu, nerviniu fluidu ir kt.

Bet kokiu atveju yra faktas, kurio niekas nedrįstų ginčyti, nes yra stebėjimo išvados: organinės būtybės turi vidinę jėgą, kuri sukelia gyvybės reiškinį tol, kol ši jėga egzistuoja; fizinis gyvenimas yra bendras visoms organinėms būtybėms ir nepriklauso nuo intelekto bei proto; intelektas ir protas yra tam tikroms organinėms rūšims būdingi sugebėjimai; ir galiausiai, tarp intelektą ir protą turinčių organinių rūšių yra viena, kuriai būdingas ypatingas moralinis pojūtis, suteikiantis jai neginčijamą viršenybę prieš kitas: žmogus.

Turėtų būti suprantama, kad sielos terminas keliomis reikšmėmis neišsiskiria nei iš materializmo, nei iš panteizmo. Patys spiritistai gali labai gerai suprasti sielą pagal vieną ar kitą iš pirmų dviejų apibrėžimų, neatmesdami kitokios nematerialios būtybės, kuriai jie suteiks kažkokį kitą vardą, egzistavimo. Taigi šis žodis neatspindi nuomonės: kiekvienas priima savaip ir tai veda prie nesibaigiančių ginčų.

Taip pat būtų išvengta painiavos, jeigu vartotume žodį ,,siela” bet kuria iš trijų jo reikšmių ir prie jo pridėtume požymį, kuris apibrėžtų mūsų požiūrį į šį žodį arba jo naudojimą. Tai būtų bendras terminas, reiškiantis tuo pačiu metu materialaus gyvenimo, intelekto ir moralės pagrindą. Kiekvienas iš jų išsiskiria tam tikru požymiu, pavyzdžiui, dujas galima atskirti naudojant žodžius: vandenilis, deguonis ir azotas. Galbūt būtų tikslinga vartoti terminą „gyvybinė siela“ materialaus gyvenimo pagrindui, „protinę sielą“ – intelekto pagrindui, o „dvasinę sielą“ – mūsų individualybei po kūno mirties. Kaip akivaizdžiai matome, visa tai yra žodžiai, bet labai svarbus dalykas, kurį turime suprasti. Taigi „gyvybinė siela“ būtų bendra visoms organinėms būtybėms: augalams, gyvūnams ir žmonėms; „protinė siela“ būtų gyvūnų ir žmonių savybė, o „dvasinė siela“ priklausytų tik žmonėms.

Manome, kad turime reikalauti tokių paaiškinimų, nes Spiritizmo doktrina natūraliai pagrįsta būtybėmis, nepriklausančiomis nuo materijos, kurios egzistuoja mumyse ir pergyvena kūną po mirties. Kadangi žodis „siela“  dažnai kartojamas visame šiame darbe, mes turėjome nusistatyti jam suteiktą reikšmę, kad išvengtume nesusipratimų.

 

 

 

III.Spiritizmas ir jo kritikai

Kaip ir kiekviena nauja teorija, Spiritizmo doktrina turi savo pasekėjus ir kritikus. Stengsimės atsakyti į kai kuriuos pastarųjų prieštaravimus, ištyrę priežastis, kuriomis tokie prieštaravimai yra pagrįsti, tačiau neketiname visų įtikinti nes kritikai tiki, kad švietimas yra skirtas tik jiems. Kreipsime dėmesį į sąžiningus žmones, kurie neturi išankstinių nusistatymų ar yra nusistatę prieš, bet nuoširdžiai nori mokytis. Mes jiems įrodysime, kad dauguma jų prieštaravimų doktrinai yra dėl neišsamaus faktinių įvykių stebėjimo ir per greitai bei neapgalvotai suformuoto sprendimo.

Pirmiausia trumpai prisiminsime besivysčiusią reiškinių seką, iš kurios kilo doktrina. 

Pirmasis pastebėtas įvykis buvo įvairių objektų judėjimas, liaudiškai vadinamas stalų sukimusi ar stalų šokiu. Atrodo, kad šis reiškinys pirmą kartą buvo pastebėtas Amerikoje – iš tikrųjų,  jis pasikartojo toje šalyje, nes istorija rodo, kad reiškinys siekia tolimą senovę – kartu su kitais keistais įvykiais, tokiais kaip neįprastas triukšmas ir garsai, skleidžiami be jokios akivaizdžios ar žinomos priežasties. Iš Amerikos greitai išplito po Europą ir kitus pasaulio kraštus. Iš pradžių buvo sutiktas skeptiškai, tačiau netrukus patirtų išgyvenimų gausybė nepaliko abejonių dėl jo tikrumo.

Jei šis reiškinys būtų apsiribojęs materialių objektų judėjimu, jis galėtų būti paaiškintas grynai fizikine priežastimi. Juk mes, anaiptol, nežinome apie visus slaptuosius gamtos dėsnius ar net visas savybes mums jau žinomų principų. Pavyzdžiui, elektra teikia žmonijai kasdien vis daugiau galimybių, ir atrodo, kad nušviečia mokslą naujai. Todėl, jei elektra pasikeitė dėl tam tikrų aplinkybių arba nežinomo dėsnio, įmanoma, kad ji galėjo būti judėjimo priežastis. Šią teoriją sustiprino veiksmo jėgą padidinantis kelių žmonių susibūrimas į grupę, nes pastarąja galima prilyginti baterijai, kurios galia priklauso nuo dalyvių skaičiaus.

Objektų sukimasis apie savo ašį nebuvo nieko išskirtinio – jis egzistuoja gamtoje. Visos planetos ir žvaigždės juda taip pat.  Taigi, prieš mus galėjo būti ne kas kita, kaip mažas bendro Visatos judėjimo atspindys arba, tam tikromis aplinkybėmis, dar nežinoma priežastis, dėl kurios mažuose objektuose sėkmingai susidaro srovė, atitinkanti veikiančią planetas kosmose. 

Tačiau judėjimas ne visada būdavo aplink savo ašį, objektai dažnai judėdavo grubiai ir be tvarkos. Jis būdavo smarkiai kratomas, apverčiamas, nešiojamas visomis kryptimis ir, prieštaraujant visiems statikos dėsniams1, sustabdomas ir laikomas ore. Nepaisant to, šiuose įvykiuose nebuvo nieko, ko negalima paaiškinti kažkokio nematomo fizikinio faktoriaus jėga. Galiausiai, ar mes nematome, kad elektra susprogdina pastatus, išrauna medžius su šaknimis, pritraukia ar atstumia sunkiausius kūnus ar nubloškia juos dideliu atstumu?

Darant prielaidą, kad neįprasti triukšmai ir garsai nebuvo dažni medienos plėtimosi ar kokios nors kitos atsitiktinės priežasties padariniai, jie galėjo atsirasti susikaupus kažkokiam nematomam skysčiui. Juk ar ne elektra skleidžia baisiausius triukšmus?

Iki šiol viskas galėjo būti priskirta grynai fizikos ar fiziologijos sritims. Vis dėlto net šiose srityse būtų galima manyti, kad turima medžiaga tikrai verta rimtų studijų ir mokslininkų dėmesio. Kodėl taip nebuvo? Gaila, bet tai lemia priežastys, kurios tarp tūkstančio panašų faktų, įrodo žmogaus proto paviršutiniškumą. Pirmiausia, stalas buvo pagrindinis pirmųjų eksperimentų objektas ir tai yra paprastas, niekuo ypatingas daiktas. Kokią įtaką eilinis žodis kaip stalas daro rimčiausiems reikalams! Nesvarstant, kad judėjimas galėtų būti atkartotas bet kokio daikto, stalai neabejotinai vyravo kaip patys patogiausi, nes aplink juos galima sutalpinti daugiau žmonių nei apie kitą baldą. Tačiau intelektualai kartais mąstydavo vaikiškai ir galvodavo, kad protingam žmogui neįmanoma užsiiminėti tuo ir tyrinėti tai, kas paprastai vadinama stalų šokiu. Jei Galvani2 stebėtą reiškinį būtų stebėję paprasti žmonės ir būtų suteikę kokią nors kvailą pravardę, greičiausiai jo įtikinamumas būtų toks pat abejotinas kaip stebuklingos lazdelės. Kokie mokslininkai tokiu atveju nebūtų laikę varlių šokio tyrinėjimo menkinančiu?

Tačiau keletas asmenų buvo pakankamai kuklūs, kad pripažintų, jog gamta, galbūt, neatskleidė savo gilesnių paslapčių, ir jie norėjo patys stebėti šį reikalą, kad nuramintų protą. Tačiau nutiko taip, kad reiškinys ne visada atitiko jų lūkesčius, ir kadangi jis nebuvo atkartotas nei nuosekliai, nei pagal jų norus, nei pagal jų eksperimentavimo metodą, jie priėjo prie neigiamos išvados. Nepaisant jų verdikto, stalai ir toliau sukosi, o mes galime tvirtinti kaip Galilėjus: „o vis dėlto ji sukasi3. Be to, mes galime teigti, kad įvykių padaugėjo tiek, kad šiais laikais4 jie užsitarnavo teisę egzistuoti ir kad mums reikia tik rasti racionalų jų paaiškinimą. Ar galima daryti neigiamą išvadą apie reiškinio egzistavimą, jei jis ne visada identiškai atkartojamas pagal stebėtojo valią ir reikalavimus? Elektros ir chemijos reiškiniai priklauso nuo tam tikrų fizikinių bei cheminių sąlygų. Ar mes galime paneigti reiškinių egzistavimą, jeigu negalima jų taikyti atskirai nuo tokių sąlygų? Ar mus turėtų stebinti tai, kad daiktų judėjimo žmogaus skysčiu fenomenas taip pat reikalauja savų ypatingų sąlygų ir kad jis pasibaigia, kai stebėtojai – nusistatę pagal savo požiūrį – bando jį atkartoti pagal savo užgaidą ar žinomus įprastų reiškinių dėsnius, neatsižvelgdami į tai, kad naujai įvykių tvarkai turi būti ir nauji dėsniai? Norint suprasti tokius dėsnius, būtina ištirti aplinkybes, kuriomis atsiranda reiškiniai, o tokio tyrimo rezultato negali būti be atkaklumo, kruopštaus ir kartais labai ilgo stebėjimo.

Bet kai kurie žmonės teigia, kad dažnai pasitaiko akivaizdaus sukčiavimo. Mes savo ruožtu norėtume paklausti, ar jie yra visiškai tikri sukčiavimu, o ne interpretuoja reiškinius iš nesupratimo panašiai, kaip neišsilavinę asmenys gali matyti fizikų eksperimentus tik kaip įgudusio mago triukus. Ir net darant prielaidą, kad kartais pasitaiko sukčiavimo, ar tai būtų priežastis paneigti patį reiškinį? Ar turime atsisakyti fizikos vien todėl, kad yra magų, kurie save vadina fizikais? Be to, reikia atsižvelgti į tariamai nesąžiningų asmenų reputaciją ir į tai, ar jie turi interesų mus apgauti. Ar visa tai gali būti tik išdaiga? Ji trumpam gali patraukti mūsų dėmesį, tačiau jei trunka per ilgai, pradeda varginti tiek išdaigininkus, tiek ir apgautuosius. Be to, visame pasaulyje vykstanti išdaiga tarp rimčiausių, garbingiausių ir šviesiausių asmenų, būtų vis tiek toks pat nepaprastas dalykas kaip pats reiškinys.   

 

1 Mechanikos dalis, kurioje nagrinėjama jėgų ir kūnų pusiausvyra.

2 Luigi Galvani buvo italų mokslininkas pjaustydamas varlę atradęs „gyvulinę elektrą“. Jis skalpeliu paliesdavo vieną iš varlės nervų, priversdamas varlės koją susitraukti taip, lyg ji dar būtų gyva. Kardeco nuoroda į varlių šokį yra kaip analogija stalų šokiui.

3 o vis dėlto ji sukasi!” (e pur si muove) sakė italų astronomas, matematikas, filosofas ir fizikas Galilėjas Galilėjus (Galileo Galilei; 1564–1642 m.). Jis sutiko su Koperniko heliocentrine sistema, kurioje Žemė sukasi aplink Saulę. Tais laikais ta sistema prieštaravo Katalikų bažnyčios dogmoms ir jam teko stoti prieš inkvizicijos teismą, kurio jis buvo priverstas tylėti ir atsisakyti savo pažiūrų. Tas posakis naudojamas tam tikroje situacijoje, kai nepaisant įsitikinimo, įvykiai visada įrodys tiesą. Allano Kardeco pavyzdys gali būti suprantamas tiesiogine prasme, kai stalai iš tikrųjų sukasi dėl dvasių pasirodymų tam tikru metu. 

4 Allanas Kardecas parašė šį tekstą XIX a. viduryje.

IV protiniai reiškiniai

Jei mūsų tyrinėjami reiškiniai apsiribotų objektų judėjimu, jie, kaip sakėme, būtų likę fizikos mokslo sritimi; bet taip neatsitiko: jiems buvo lemta mus nuvesti prie keistų įvykių. Mums nežinoma, kieno iniciatyva, tačiau netrukus buvo atrasta, kad objektams duotas impulsas ne kažkokios grynos mechaninės jėgos rezultatas, bet protingos būtybės įsikišimo į šį reiškinį. Atvėrus šias duris, atsirado visiškai nauja studijų sritis, pakėlusi daugybės paslapčių šydą. Ar čia tikrai būta intelekto jėgos? Tai pirmiausiai kylantis klausimas. Jei ši jėga egzistuoja, kas ji yra? Kokia jos prigimtis, kilmė? Ar yra aukščiau už žmoniją? Tokie yra sekantys klausimai.

Pirmieji sąmoningi apsireiškimai pasireikšdavo aukštyn kylančiais stalais, kurie trinktelėdavo viena koja tam tikrą skaičių smūgių ir taip atsakinėdavo pagal susitarimą taip arba ne į užduotus klausimus. Tuo metu niekas tikrai neįtikino skeptikų, nes buvo galima aiškinti atsitiktinumo efektu. Vėliau abėcėlės raidėmis gauti labiau išplėtoti atsakymai: pasirinkus kiekvienos raidės eilės numerį atitinkantį smūgių skaičių buvo įmanoma formuluoti žodžius ir sakinius, atsakinėjant į pateiktus klausimus. Atsakymų tikslumas ir jų ryšys su klausimais dar labiau sukėlė nuostabą. Į klausimus atsakanti paslaptingoji būtybė paklausta apie savo prigimtį, pareiškė esanti Dvasia arba džinas, davė vardą ir pateikė apie save įvairios informacijos. Čia reikia atkreipti dėmesį į labai svarbią aplinkybę. 

Niekas niekada net nepagalvojo, kad Dvasios galėtų būti šių reiškinių išaiškinimas; tačiau pats reiškinys atskleidė žodį „dvasia“. Hipotezės dažnai keliamos tiksliuosiuose moksluose kaip samprotavimo pagrindas, bet šiuo atveju taip neatsitiko.

Susirašinėjimai ilgai trukdavo ir būdavo labai sudėtingi. Verta atkreipti dėmesį, kad būtent Dvasia pasiūlė kitą komunikacijos būdą. Viena iš tų nematomų būtybių nurodė pririšti pieštuką prie krepšelio ar kito daikto. Šis ant popieriaus lapo esantis krepšelis pradėjo judėti su tokia pačia nežinoma jėga, kuri privertė stalus judėti. Tačiau vietoj paprasto reguliaraus judesio pieštukas pats rašė raides, iš kurių formavo žodžius, sakinius ir ištisas kelių puslapių kalbas apie aukščiausius filosofijos, moralės, metafizikos, psichologijos ir kitus klausimus, ir taip greitai, lyg būtų rašoma ranka.

Šis patarimas tuo pačiu metu buvo duotas Amerikoje, Prancūzijoje ir keliose kitose šalyse. Štai kokiais žodžiais buvo patarta Paryžiuje 1853 m. birželio 10 d. vienam doktrinos šalininkui, kuris jau nuo 1849 m. užsiiminėjo Dvasių kvietimu: „Atsineškite tą mažą krepšelį iš kito kambario, pritvirtinkite prie krepšelio pieštuką ir padėkite ant lapo, pirštais laikykite krepšelio kraštus.“ Po kelių akimirkų krepšelis pradėjo judėti ir pieštukas labai aiškiai užrašė šį sakinį: „Ką jums čia sakau, aš griežtai draudžiu sakyti kažkam. Kai kitą kartą rašysiu, parašysiu daugiau.“

Objektas, prie kurio pritvirtintas pieštukas, yra tik instrumentas, jo rūšis ir forma yra visiškai nesvarbios. Buvo ieškoma patogesnio būdo ir dėl to daugelis žmonių naudojo maža lentą.(b)

Krepšelis arba lenta nejuda, nebent veikiami tam tikra ypatinga galia apdovanotų mediumų, kurie yra mediatoriai arba tarpininkai tarp dvasių ir žmonių. Šią ypatingą jėgą suteikiančios sąlygos priklauso nuo fizinių ir moralinių faktorių, kurie dar nevisiškai žinomi, nes randami tarp įvairaus amžiaus, abiejų lyčių ir skirtingo intelektinio išsivystymo mediumų. Be to, šis gebėjimas vystosi su praktika.

(b) Spiritizmo lenta arba planšetė buvo maža trikampė plokštelė ant dviejų ratukų su pieštuku viršutinėje dalyje. Pieštukas rašydavo ant popieriaus, kol lenta judėdavo dviem arba daugiau žmonių prilaikant ją pirštų galais.

 

V psichografijos išsivystymas

 

Vėliau buvo pripažinta, kad krepšelis ir lenta iš tikrųjų buvo tik perteklinė priemonė, o mediumas, tiesiogiai laikydamas pieštuką, galėjo pradėti rašyti gavęs nevalingą, beveik karštligišką impulsą.(c) Šitaip bendravimas tapo greitesnis, lengvesnis ir išsamesnis. Dabar šis metodas yra labiausiai paplitęs, tuo labiau, kad šiuo gebėjimu apdovanotų žmonių skaičius gana didelis ir kasdien auga.  Galiausiai, patirtis atskleidė daugybę kitų mediumizmo tipų ir buvo nustatyta, kad komunikacija taip pat gali vykti kalba, klausa, regėjimu, lytėjimu ir taip toliau, netgi tiesiogiai rašant dvasioms be mediumo rankos ar pieštuko.

Nustačius šį faktą, dar reikėjo išsiaiškinti esminį dalyką: mediumo vaidmenį ir jo mechaninę bei moralinę įtaką atsakymų gavimo metu. Dvi esminės aplinkybės, kurių nepraleis dėmesingas stebėtojas, leidžia išspręsti klausimą. Pirmoji yra būdas, kaip krepšelis juda veikiamas mediumo vien tik uždedant pirštus ant krepšelio krašto. Paprastas testas parodys, kad neįmanoma nukreipti krepšelio kokia nors konkrečia kryptimi. Šis negalimumas tampa ypač akivaizdus dviem ar trims žmonėms liečiant krepšelį vienu metu. Tam reikėtų išties fenomenalaus judesių koordinavimo ir minčių sutapimo, kad būtų galima susitarti dėl atsakymo į užduotą klausimą.

Dar vienas ne mažiau unikalus faktas apsunkina problemą: radikalus rašymo pasikeitimas, priklausantis nuo bendraujančios dvasios. Be to grįžus tai pačiai dvasiai, vėl atsiranda tas pats rašymo stilius. Taigi mediumas turėtų begaliniai kaitalioti įvairius rašymo stilius ir sugebėti atsiminti kiekvieną bendraujančią dvasią atitinkantį stilių. 

Antroji aplinkybė atsiranda dėl paties atsakymų pobūdžio. Daugeliu atvejų, ypač sprendžiant abstrakčius arba mokslinius klausimus, atsakymai yra akivaizdžiai už mediumo žinių, o kartais ir už jo intelektinių gebėjimų ribų. Taip pat mediumai dažniausiai nesuvokia, kas rašoma jiems padedant, arba gali net negirdėti ar nesuprasti siūlomo klausimo, nes jis gali būti užduotas užsienio kalba ar net mintyse, o atsakymas gali būti pateiktas ta pačia kalba. Galiausiai, dažnai atsitinka taip, kad krepšelis parašo spontaniškai, be išankstinio klausimo ir apie kokią nors atsitiktinę, visiškai netikėtą temą. 

Tam tikrais atvejais šie atsakymai pasižymi tokia išmintimi, gilumu ir atitinkamumu – ir atskleidžia tokias taurias, tokias didingas mintis, kad gali kilti tik iš aukštesnio intelekto, pasižyminčio tyriausia morale. O kartais atsakymai būna tokie niūrūs, tokie nerimti, tokie banalūs, kad protui sunku patikėti jų kilme iš to paties šaltinio.

Šią kalbos stilių įvairovę galima paaiškinti tik pasireiškiančių intelektų įvairove. Ar tai yra žmogiškas intelektas, ar už žmonijos ribų? Tai yra tema, kurią reikia nušviesti ir kurios išsamų, perteiktą pačių Dvasių paaiškinimą rasite šiame darbe.

Šie akivaizdūs reiškiniai, atsirandantys už įprasto mūsų stebėjimų rato, vyksta ne paslaptingai, o dienos šviesoje ir visi gali pamatyti bei patikrinti. Tai nėra tik vieno asmens privilegija, bet reiškinys, kartojamas daugybės žmonių kiekvieną dieną. Šie reiškiniai neišvengiamai turi priežastį ir kadangi atskleidžia intelekto ir valios veikimą, jie peržengia fizinių reiškinių ribas.

Apie šiuos reiškinius buvo pasiūlyta daug teorijų. Mes jas visas tuoj išnagrinėsime ir pamatysime, ar jos gali paaiškinti visus įvykusius faktus. Tuo tarpu pripažinkime būtybių besiskiriančių nuo žmonijos egzistavimą, nes tokį paaiškinimą pateikia patys pasireiškiantys intelektai, ir pažiūrėkime, ką jie mums sakys.

 

(c)Mediumų knygoje Allanas Kardekas vadino tą procesą psichografija, kuri gali būti tiesioginė, kai mediumas rašo pieštuku, arba netiesioginė, kai reikia naudoti krepšelį arba kitą daiktą.

VI Dvasių mokymo santrauka 

Kaip anksčiau minėta, pačios bendraujančios būtybės save identifikuoja kaip dvasias arba džinus ir bent kai kurios iš jų teigia buvusios tarp Žemėje gyvenusių žmonių. Jos priklauso dvasiniam pasauliui, kaip mes kūniškajam žemiškojo gyvenimo metu. 

Keliais žodžiais apibendrinkime pagrindinį Doktrinos mokymą, kurį jos mums perdavė, kad būtų lengviau atsakyti į tam tikrus prieštaravimus:

 • Dievas yra amžinas, nekintantis, nematerialus, unikalus, visagalis, absoliučiai teisingas ir geras;
 • Jis sukūrė Visatą, kuri apima visas gyvas ir negyvas, materialias ir nematerialias būtybes;
 • materialios būtybės sudaro regimąjį arba kūnišką pasaulį, o nematerialios būtybės – nematomąjį arba dvasinį pasaulį, tai yra, Dvasių pasaulį;
 • dvasinis pasaulis yra normalus, primityvus, amžinas, pirminis ir pergyvenantis viską; 
 • kūniškas pasaulis yra antraeilis. Jis galėtų nustoti egzistuoti arba galėtų būti visai neegzistavęs ir tai nepakeistų dvasinio pasaulio esmės;
 • Dvasios laikinai dėvi materialų, greitai gendantį apvalkalą, kurio suirimas mirus jas išlaisvina; 
  Iš visų skirtingų kūniškų būtybių Dievas pasirinko žmonių rūšį dvasių, pasiekusių tam tikrą išsivystymo laipsnį, įkūnijimui, suteikdamas jai moralinį ir intelektualinį pranašumą prieš kitas;
 • Siela yra įsikūnijusi Dvasia, kūnas yra tik jos apvalkalas;
 • Žmoguje yra trys dalykai: 1. kūnas arba materiali būtybė yra analogiškas gyvūnams ir gyvi tuo pačiu gyvybiniu principu; 2. siela arba nemateriali būtybė, kūne įsikūnijusi dvasia; 3. ryšys, jungiantis sielą ir kūną, tarpininkas tarp materijos ir Dvasios;
 • Taigi žmogus turi dvi prigimtis: per kūną pasireiškia gyvuliškoji su gyvūnams būdingais instinktais, o per sielą pasireiškia dvasiškoji;
 • ryšys arba perispiritas, jungiantis Dvasią ir kūną, yra tam tikras pusiau materialus apvalkalas. Mirtis yra tankaus apvalkalo suirimas. Dvasia išlaiko antrąjį apvalkalą, perispiritą, kuris sudaro eterinį kūną, nematomą mums normalioje būsenoje, bet kuris gali atsitiktinai tapti matomu ir net apčiuopiamu, kaip ir pasirodymų reiškinyje;
 • todėl Dvasia nėra abstrakti, neaiški būtybė, kurią galima suvokti tik mintimis. Tai yra tikra, apibrėžta būtybė, kuri tam tikrais atvejais tampa tampa juntama per regėjimą, klausą ir lytėjimą;
 • Dvasios priklauso skirtingiems lygiams ir nėra vienodos nei galia, nei intelektu, nei žiniomis, nei morale. Pirmo lygio dvasios yra labiausiai išsivysčiusios, kurios iš kitų išsiskiria savo tobulumu, išmintimi, artumu Dievui, jausmų grynumu ir gėrio meile: tai angelai arba tyros dvasios. Kitų lygių dvasios yra labiau nutolusios nuo šio tobulumo. Žemesnių lygių dažniausiai yra persmelktos mūsų aistrų: neapykantos, pavydo, įtarumo, puikybės ir kt., besimėgaujančios blogiu. Tarp žemesniųjų taip pat yra tų, kurios nėra nei labai geros, nei labai blogos, labiau trikdančios ir erzinančios negu bjaurios. Panašu, kad jose vyrauja išdykumas ir kvailumas. Jos yra kvailos arba nerimtos dvasios;
 • Dvasios nėra to paties lygio nuolat. Kiekviena tobulėja eidama per skirtingus Dvasių hierarchijos laipsnius. Šis tobulėjimas vyksta per įsikūnijimą, kuris užkraunamas vienoms kaip nuodėmių išpirkimas, kitoms – misija. Žemiškas gyvenimas yra išbandymas, kurį jos turi nuolat patirti, kol pasieks absoliutų tobulumą. Tai savotiškas filtras, kuris daugiau ar mažiau išgrynina; 
 • Palikdama kūną, siela grįžta į dvasių pasaulį, iš kurio ji išvyko, kad po ilgesnio ar trumpesnio klajojimo Dvasios būsenoje atnaujintų naują materialią egzistenciją;
 • Dvasia turi pereiti per daug įsikūnijimų, tai reiškia, kad mes visi turėjome keletą gyvenimų, ir dar turėsime daugiau ar mažiau sėkmingų šioje žemėje arba kituose pasauliuose;
 • Dvasios visada įsikūnija į žmogų; būtų klaidinga manyti, kad siela ar dvasia gali įsikūnyti į gyvūno kūną;
 • Skirtingos kūniškos Dvasios egzistencijos visada yra progresuojančios ir niekada neregresuojančios, tačiau pažangos greitis priklauso nuo pastangų, kurias dedame siekdami tobulumo;
 • Mūsų sielos ypatybės priklauso nuo įsikūnijusios Dvasios savybių. Taigi, geras žmogus yra geros Dvasios įsikūnijimas, blogas – netyros Dvasios;
 • Siela turi savo asmenybę prieš įsikūnydama ir ją išlaiko atsiskyrusi nuo kūno;
 • Grįžusi į dvasių pasaulį, siela susitinka su visais Žemėje pažinotais žmonėmis, ir visas jos ankstesnis egzistavimas yra piešiamas jos atmintyje, prisimenama, kas gero ir blogo padaryta;
 • Materija daro įtaką įsikūnijusiai Dvasiai. Žmogus, įveikęs šią įtaką per savo sielos pakylėjimą ir apsivalymą, priartėja prie gerųjų Dvasių, su kuriomis vieną dieną bus. Kas leidžiasi piktų aistrų valdomas ir džiaugiasi tik tenkindamas savo žvėrišką apetitą, priartėja prie netobulų dvasių suteikdamas viršenybę gyvuliškajai prigimčiai; ( 1)
 • Įkūnytos Dvasios gyvena skirtingose visatos gaubliuose;
 • Neįsikūnijusios ar klajojančios dvasios neužima apibrėžtos ir apribotos vietos. Jos yra visur erdvėje ir šalia mūsų, mato mus ir nuolatos sąveikauja. Tai visa nematoma populiacija, kuri juda aplink mus.
 • Dvasios nepaliaujamai veikia moralinį ir net fizinį pasaulį. Jos veikia materiją ir mintis ir sudaro vieną iš gamtos galių, reikšmingą priežastį daugelio iki šiol nepaaiškintų arba menkai paaiškintų reiškinių, kurie neturi racionalaus sprendimo, išskyrus spiritizme.
 • Dvasių ir žmonių santykis yra nuolatinis. Gerosios dvasios įkvepia mus daryti gerą, palaiko gyvenimo išbandymuose ir padeda drąsiai ir nuolankiai juos atlaikyti. Blogosios traukia mus prie blogo: joms malonu matyti kaip mes suklumpame atkartodami jų netobulumą.
 • Dvasių bendravimas su žmonėmis yra slaptas arba akivaizdus. Slaptas vyksta per gerą ar blogą daromą įtaką mums to nežinant. Nuo mūsų priklauso, ar atskirsime gerą įkvėpimą nuo blogo. Akivaizdus bendravimas vyksta raštu, žodžiais ar kitomis materialiomis apraiškomis, dažniausiai tarpininkaujant mediumams, kurie  yra jų įrankiai;
 • Dvasios pasirodo spontaniškai arba iškvietus. Galima kviesti visas dvasias, kurios įsikūnijo į nežinomus žmones arba pačius įžymiausius asmenis, kad ir kokiu laikotarpiu jie gyveno. Galima iškviesti savo giminaičius, draugus, priešus ir raštu ar žodžiu gauti iš jų patarimų, informacijos apie situaciją, kurioje jie atsidūrė anapus, bei sužinoti apie tai, ką jie galvoja apie mus, taip pat sulaukti apreiškimų, kurie jiems leidžiami atskleisti.
 • Dvasios pritraukiamos pagal jas kviečiančių dalyvių ir dvasių moralinių savybių panašumą. Aukščiausioms dvasioms patinka rimti susitikimai, kurie yra pilni meilės gėriui ir nuoširdaus noro lavintis ir tobulėti. Jų buvimas atbaido žemesnio lygio dvasias, kurios, priešingai, randa kaip nevaržomai prieiti ir laisvai paveikti nerimto charakterio žmones arba besivadovaujančius vien smalsumu,  ir jos eina visur, kur gali rasti bjaurių instinktų. Vietoj gerų patarimų ir naudingos informacijos, iš šių dvasių turėtume tikėtis tik trivialumo, melo, išdaigų ir apgaulės, nes jos dažnai prisistato garbingais vardais, kad mus lengviau suklaidintų;
 • Atskirti gerąsias ir piktąsias dvasias yra gana paprasta. Aukštesnio lygio dvasių kalba yra nuolat ori, kilni, persmelkta aukščiausios moralės ir neturi jokios žemiškos aistros. Jų patarimai rodo pačią tikriausią išmintį ir visada yra skirti mūsų pažangai ir žmonijos labui. O žemesnių dvasių kalba yra neapgalvota, dažnai paprasta ir kartais net nepadori. Nors kartais jos gali pasakyti gerų ir teisingų dalykų, dažniausiai iš piktybiškumo ar nežinojimo jų teiginiai melagingi ir absurdiški. Jos tyčiojasi iš žmonių patiklumo ir naudojasi klausimus užduodančiais, kad pasilinksmintų, glostydamos jų tuštybę, maitindamos jų troškimus klaidingomis viltimis. Trumpai tariant, rimtas bendravimas, plačiausia šio termino prasme, vyksta tik rimtose grupėse, kur narius vienija intymi minčių bendrystė siekiant gėrio;
 • Aukštesniųjų dvasių moralė, kaip ir Kristaus, apibendrinta šioje evangeliškoje nuostatoje: Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. (Luko 6:31). Tai yra daryti gerą, o ne blogą. Šiame principe žmogus randa visuotinę elgesio taisyklę net ir paprasčiausiems savo veiksmams; 
 • dvasios moko, kad savanaudiškumas, puikybė, gašlumas yra aistros, kurios priartina mus prie gyvuliškos prigimties, pririšdamos prie materijos; kad žmogus, atsiribodamas nuo materijos šiame pasaulyje, niekindamas pasaulio beprasmybę ir mylėdamas savo artimą, artėja prie dvasinės prigimties; kad kiekvienas iš mūsų turėtų būti naudingas pagal savo sugebėjimus ir įrankius, kuriuos Dievas įdavė į mūsų rankas išbandymams įveikti; kad stiprieji ir galingieji turėtų padėti ir apsaugoti silpnuosius, nes tas, kuris piktnaudžiauja jėgomis ir galia engti savo artimą, pažeidžia Dievo įstatymą. Galiausiai jos moko, kad dvasių pasaulyje, kadangi nieko negalima paslėpti, veidmainis bus demaskuotas ir visos jo niekšybės bus atskleistos; kad neišvengiamas ir nuolatinis buvimas tų, kuriuos skriaudėme, yra viena iš mums skirtų bausmių; kad mūsų, kaip dvasių, prastesnė ar aukštesnė padėtis atitinkamai sukelia mums Žemėje nepažįstamus vargus ar džiaugsmus.
 • Vis dėl to, dvasios taip pat moko mus, kad nėra nedovanotinų klaidų, kurių nebūtų galima išpirkti. Žmonės gali rasti reikiamų įrankių joms išpirkti gausybeje tobulėti leidžiamų egzistencijų, pagal jų valią ir pastangas, einant pažangos keliu link tobulumo, kuris yra jų galutinis tikslas.

Tai Spiritizmo mokymo, gauto iš aukštesniųjų Dvasių, santrauka. Dabar pažvelkime į prieštaraujančiųjų argumentus.

 

 

(1)    Yra reikšmingas skirtumas tarp šios reinkarnacijos doktrinos ir metempsichozės doktrinos, kaip pripažįsta kai kurios sektos, ir tai paaiškinama vėliau darbe. 

 

 

VII Autoritetingų žmonių argumentai ir spiritizmas

Daugeliui žmonių išsimokslinusiųjų nepritarimas yra jei ne įrodymas, tai bent jau tvirtas priešiškas įspėjimas. Mes nesame iš tų, kurie prieštarauja mokslininkams, nes nenorime būti apkaltinti kvailumu. Atvirkščiai, mes juos labai gerbiame ir mums būtų didelė garbė būti tarp jų. Tačiau jų nuomonė negali būti laikoma galutiniu nuosprendžiu visomis aplinkybėmis.

Kai mokslas peržengia objektyvų faktų stebėjimą ir bando juos įvertinti bei paaiškinti, atsiveria platus laukas spekuliacijai. Tada kiekvienas iškelia savo teoriją, stengdamasis įtikinti, ir nepaliaujamai ją gina. Ar nematome kaip kiekvieną dieną viena po kitos siūlomos ir nepriimamos pačios prieštaringiausios nuomonės, kartais atmetamos kaip absurdiškos klaidos, vėliau yra paskelbiamos neginčijamomis tiesomis? Faktai yra vienintelė tikrovė, argumentas, į kurį negalima atsikirsti. Nesant faktų, abejojimas  yra išmintingo žmogaus pasirinkimas. 

Mokslininkų nuomonė visapusiškai išnagrinėtais klausimais yra pagrįstai autoritetinga, nes jų žinios apie juos yra platesnės ir gilesnės nei eilinių žmonių. Tačiau kalbant apie naujus principus, apie nežinomas sritis, mokslininkų nuomonė yra tik spėlionė, nes jie nėra mažiau šališkesni už kitus. Galbūt galima sakyti, kad mokslininkai turi būti dar šališkesni nei kiti žmonės dėl savo natūralaus polinkio žiūrėti  į viską per savo specializacijos prizmę: matematikai priima tik algebra pagrįstus įrodymus, chemikai viską priskiria elementų sąveikai ir t.t. Tie, kurie specializuojasi tam tikroje srityje, visas savo idėjas pajungia jai. Už specializacijos ribų jie labai dažnai susipainioja, nes bando viską matuoti pagal savo kriterijus. Tai yra žmogaus  silpnumo pasekmė. 

Mes mielai ir tikrai pasikonsultuosime su chemiku stechiometrijos klausimais, su fiziku apie vidinį elektros veikimą ir su inžinieriumi dėl jėgos variklio. Tačiau mums išlaikant pagarbą jiems dėl jų kompetencijos savo srityje, jie turi leisti mums neatsižvelgti į jų neigiamas nuomones apie Spiritizmą lygiai taip pat kaip mes neatsižvelgtume į architekto vertinimą muzikos klausimais.

Fiziniai mokslai remiasi materijos savybėmis, su kuriomis galima eksperimentuoti ir manipuliuoti savo nuožiūra. Dvasių reiškiniai remiasi savo valią  turinčių intelektų veikimu ir dvasios kiekvieną akimirką mums rodo, kad jos nepavaldžios mūsų užgaidoms. Todėl dvasios reiškinių stebėjimas negali būti vykdomas taip pat; tam reikia specialių sąlygų ir kitokios prieigos. Bandyti taikyti šiuos reiškinius tiems patiems tyrimo metodams reikštų neegzistuojančios paralelės nustatymą. Štai kodėl tradicinis mokslas negali pateikti verdikto spiritizmo tema. Mokslas negali išspręsti jo, o palanki arba nepalanki nuomonė neturėtų jokios reikšmės.

Spiritizmas kyla iš asmeninio įsitikinimo, kad mokslininkus galima laikyti individais, nepaisant jų mokslininko statuso. Pateikti šią temą mokslui būtų tolygu prašymui fizikų ir astronomų grupės nuspręsti ar siela egzistuoja. Iš tikrųjų, spiritizmas visiškai remiasi sielos egzistavimu ir jos būsena po mirties. Būtų labai nelogiška įsivaizduoti, kad žmogus turėtų būti puikus psichologas vien todėl, kad yra puikus matematikas ar anatomas. 

Tarkime, anatomas skrodžia žmogaus kūną ieškodamas sielos, bet kadangi jis neranda jos po savo skalpeliu taip, kaip surastų nervą, bei nemato jos kaip ir besiplečiančių dujų, jis daro išvadą, kad siela neegzistuoja. Taip yra todėl, kad jis nusprendžia žiūrėti iš išskirtinai materialaus požiūrio taško. Tačiau tai nereiškia, kad jis teisus, o visi kiti neteisūs. Štai kodėl spiritizmas nepatenka į įprasto mokslo jurisdikciją. 

Kai Spiritistų įsitikinimai taps žinomi ir pripažinti masės – ir, sprendžiant iš jų plitimo greičio, tai nėra toli – su spiritizmu atsitiks tas pats, kas atsitiko su visomis kitomis naujomis idėjomis, kurios susidūrė su prieštaravimu: mokslininkai pasiduos įrodymams. Jie pasieks juos vienas po kito pačios dalykų jėgos dėka. Tačiau iki tol būtų per anksti atitraukti mokslininkus nuo savo specializacijos srities ir priversti sutelkti dėmesį į tai, kas nėra įtraukta į jų atsakomybes ir tyrimų programą.

Tuo tarpu tie, kurie prieš tai išsamiai neišnagrinėję šių klausimų laikosi neigiamos pozicijos ir tyčiojasi iš nesutinkančių su jų nuomone, pamiršta, kad taip pat atsitiko ir su dauguma didžiųjų atradimų žmonijos istorijoje. Jie rizikuoja, kad jų pavardės bus įtrauktos į garsių naujų idėjų neigėjų sąrašą ir bus išvardytos šalia eruditų asamblėjos vardų, kurie 1752 m. garsiai juokėsi iš Franklino mokslinio straipsnio apie žaibolaidžius, laikydami jį nevertu pateikti. Jie taip pat rizikuoja būti kaip tie, dėl kurių Prancūzija prarado savo pagrindinį vaidmenį garais varomoje navigacijoje, paskelbdama Fultono dizainą neįgyvendinama svajone. Ir vis dėlto abi temos buvo jų jurisdikcijoje. Jei vieni didžiausių pasaulio mokslininkų tik pajuokė ir turėjo sarkazmo nesuprantamoms idėjoms, kurios po kelerių metų sukėlė revoliuciją moksle, papročiuose ir pramonėje, tai kokia viltis, kad svetimas klausimas, bus priimtas labiau?

Tokios klaidos, nors ir kenkiančios jų garbei, mūsų nuomone, nesumenkina mokslininkų autoriteto kitų dalykų atžvilgiu. Bet ar būtinas oficialus diplomas, kad žmogus turėtų bendrą supratimą, ir ar už akademijos sienų yra tik kvailiai ir paprasti žmonės? Išanalizuokime spiritizmo mokymo pasekėjų gretas, kad išsiaiškintume, ar tarp jų yra tik neišsilavinę žmonės, ir ar daugybė gerbiamų, doktriną priėmusių asmenų, priskiria ją liaudies pasakoms ir prietarams. Jų reputacija ir žinios leidžia daryti išvadą, kad jei tokio pajėgumo žmonės Spiritizmą palaiko, tai turėtų būti bent kažkas įtikinančio.

Pakartojame, kad jei stebimi reiškiniai apsiribotų mechaniniu objektų judėjimu, jų fizinę priežastį tirtų pripažinto mokslo sritis. Kadangi apsireiškimai yra už žinomų dėsnių ribų, fiziniai mokslai neturi reikiamos kompetencijos – jų negali paaiškinti nei skaičiais, nei mechanika. Kai iškyla naujas faktas, kuris netelpa į jokio žinomo mokslo sritį, mokslininkai, norėdami jį ištirti, turi atidėti savo žinias į šalį ir suvokti, kad jų laukia nauja tyrimų programa, kuri negali būti vykdoma turint išankstinių idėjų.

Žmogus, kuris laiko savo protą neklystančiu, yra labai arti klaidos. Net tie, kurių idėjos yra vienos klaidingiausių, jas grindžia savo protu ir atitinkamai atmeta viską, kas jiems atrodo neįmanoma. Žmonės praeityje atmetę nuostabius atradimus, kurie yra žmogaus intelekto triumfas, tai padarė vardan proto, nes tai, ką mes dažnai vadiname protu, yra tik užmaskuotas pasididžiavimas, o tas, kuris tiki esąs neklystantis, apsimeta esąs lygus Dievui.

Todėl kreipiamės į tuos, kurie yra pakankamai protingi, kad nustotų vertinti tai, ko dar nematė, ir kurie, vertindami ateitį pagal praeitį, netiki, kad žmogus pasiekė savo zenitą arba kad gamta atskleidė jam visas savo paslaptis.

 

 

 

VIII Reikalingas įsipareigojimas ir rimtumas

Be to, spiritizmo mokymą, kuris staiga atveria mums tokį naują ir didžiulį tyrimų lauką, gali sėkmingai atlikti tik rimti, atkaklūs, nešališki žmonės, vedami tvirto ir nuoširdaus troškimo pasiekti tiesą. Ši charakteristika negali būti taikoma tiems, kurie priima sprendimus a priori, atsainiai ir visko nestebėję, arba taikoma tiems, kurie nesirūpina savo moksliniu darbu pastoviai, nuosekliai ir dėmesingai. Ir tikrai ne tiems, kurie, siekdami išlaikyti savo šmaikštumą, nori pajuokti dalykus, tiriamus asmenų, kurių žinios, charakteris ir įsitikinimai turėtų kelti pagarbą kiekvienam, turinčiam šiek tiek gerų manierų. Todėl nevertinantys šių faktų lai susilaiko nuo komentarų. Niekas neketina įžeisti jų įsitikinimų; tačiau savo ruožtu jie turėtų gerbti kitų įsitikinimus.

Pastovumas yra rimto tyrimo požymis. Ar turėtume nustebti negavę protingų atsakymų į rimtus klausimus, uždavę juos atsitiktinai ir tiesmukai kartu su absurdiškais klausimais? Kad sudėtingas klausimas būtų visapusiškai paaiškintas, reikėtų kitų parengiamųjų arba papildomų klausimų. Kas nori suprasti konkretų mokslą, turi jį studijuoti metodiškai, pradedamas nuo pat pradžių, ir sekti idėjų grandinę bei jų raidą.

Ar būtų naudinga žmonėms užduoti atsitiktinius klausimus mokslininkui apie mokslą, kurį jis visiškai ignoruoja? Ar net geranoriškas mokslininkas galėtų jiems duoti patenkinamus atsakymus? Tokie atsakymai be konteksto būtų neišvengiamai neišsamūs ir dėl tos pačios priežasties dažnai nesuprantami arba net atrodytų absurdiški ir nenuoseklūs. Ta pati situacija galioja ir santykiams, kuriuos užmezgame su dvasiomis. Jei norime iš jų pasimokyti, turime užsiregistruoti į jų studijų kursą; tačiau kaip ir tarpusavyje, mes turime kruopščiai atsirinkti instruktorius ir dirbti stropiai.

Teigėme, kad aukščiausios dvasios, ypač tos, kurioms būdinga tobula minčių ir jausmų vienybė siekiant gėrio, dalyvauja tik rimtuose susitikimuose. Lengvabūdiškumas ir tuščias smalsumas jas atstumia taip, kaip Žemėje tai atstumtų bet kurį protingą žmogų. Toks požiūris atveria lauką daugybei apgaulingų ir lengvabūdiškų dvasių, kurios nuolatos ieško progų pasityčioti iš mūsų ir pasilinksminti. 

Kas nutiktų bet kuriam rimtam klausimui, užduodamam tokiame susirinkime? Atsakymas bus duotas, bet kas jį atsakys? Tai būtų tarsi vakarėlyje malonumų ieškančių žmonių kompanijoje užduoti tokius klausimus kaip „Kas yra siela?“, „Kas yra mirtis?“ ar bet kokius kitus  netinkamus klausimus. Jei norime rimtų atsakymų, turime būti rimti visomis šio žodžio prasmėmis, atitikti visas  būtinas sąlygas: tik tada pasieksime vertingų rezultatų. Taigi, studijuodami turime būti uoliausi ir atkakliausi. Priešingu atveju aukštesnio lygio dvasios mus paliks, kaip mokytojai paliktų savo nestropius mokinius.

 

IX proto monopolininkai

Negyvų objektų judėjimas yra įrodytas faktas. Belieka patikrinti, ar šiame judėjime yra proto veiksmų, ir jei taip, koks yra šio proto šaltinis. 

Mes nekalbame apie apraiškas, susijusias su protingu tam tikrų objektų judėjimu, apraiškas, susijusias su tam tikrais žodiniais pranešimais, arba pranešimus, parašytus tiesiogiai mediumo ranka. Tokio tipo apraiškos – akivaizdžios tiems, kurie giliai studijavo šią temą – iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nepakankamai nepriklausomos nuo mediumo valios, kad įtikintų naują stebėtoją. Taigi, koncentruosimės tik į tekstus, gautus su nedideliu daiktu, pavyzdžiui, krepšeliu ar lenta, prie kurio pritvirtintas pieštukas. Kaip minėjome anksčiau, tai, kaip mediumo pirštai dedami ant objekto, kelia minčių, kad net ir tobuliausias įgūdis gali turėti įtakos raidžių ir žodžių rašymui. Bet jei darytume prielaidą, kad dėl kokių nors išskirtinių sugebėjimų mediumas pajėgia apgauti akyliausią akį, kaip galima paaiškinti atsakymų šaltinį, kai jie neatitinka mediumo idėjų ir žinių? 

Reikėtų pabrėžti, kad čia kalbame ne apie vienskiemenius atsakymus, o dažnai apie daug puslapių, parašytų stulbinančiu greičiu, spontaniškai ar anksčiau pasirinkta tema. Iš literatūros visiškai neišmanačio mediumo rankos iškyla tokio prakilnumo ir nepriekaištingo stiliaus eilėraščiai, kurie galėtų prilygti geriausių  poetų kūrybai. Prie šių reiškinių keistumo prisideda ir tai, kad jie visur pasikartoja ir mediumų skaičius sparčiai didėja.  Ar šie reiškiniai yra tikri ar ne? Į šį klausimą tik galime atsakyti: žiūrėkite ir pamatysite. Galimybių nepritrūks. Visų pirma, stebėkite dažnai, ilgai ir atitinkamomis sąlygomis. 

Kaip priešininkai reaguoja į įrodymus? Jie sako: „Jūs esate arba apgaulės, arba iliuzijos aukos“. Pirmiausia atsakysime, kad sukčiavimas nėra tikėtinas ten, kur nėra pelno – šarlatanai nedirba nemokamai. Tai būtų daugių daugiausia pokštas. Tačiau per kokį keistą sutapimą pokštininkai visame pasaulyje galėjo susitarti tarpusavyje, kad elgtųsi vienodai, padarytų tuos pačius efektus ir pateiktų atsakymus tomis pačiomis temomis – ir skirtingomis kalbomis – kurių prasmė yra identiška,  net ir  žodžiais? Kodėl rimti, garbingi ir išsilavinę žmonės taptų tokių gudrybių aukomis ir kokiu tikslu? Kaip įmanoma, kad net vaikai gali būti apdovanoti reikalingais įgūdžiais ir kantrybe? Jeigu mediumai nebūtų pasyvūs instrumentai, akivaizdu, kad jiems reikėtų įgūdžių ir žinių, nesuderinamų su jų amžiumi ir socialine padėtimi.