Sir Arthur Conan Doyle ir Spiritizmas

Seras Artūras Conanas Doilis domėjosi Spiritizmu. 1923 m. jis buvo tarptautinio spiritizmo kongreso prezidentas.

Links

The Arthur Conan Doyle Encyclopedia