Allan Kardec

Amelie Gabriele Boudet ir Allan Kardec iš Irenės Malvezies kolekcijos

Spiritual citations

Lietuvių kalba

 1. Be labdaros nėra išganymo. 

 2. Kuo aiškiau principas suprantamas intelekto duomenimis, tuo labiau neišleistinas, kad jis nebuvo įgyvendinamas. 

 3. Nėra nepalaužamo tikėjimo iškyrus tas, kuris gali susidurti su sampročiu, akis į akį,  visose žmonijos epochose. 

 4. Su kiekviena nauja egzistencija Siela žengia pirmyn progreso keliu. 

 5. Švietimas, jei gerai suprantamas, yra raktas į moralinę pažangą. 

 6. Sangiančios dvasios mums padeda su patarimais, per sąžinės balsą.

Anglų kalba

 1. Without charity, there’s no salvation.
 2. The more clearly a principle is understood by the intellect, the more inexcusable is the neglect to put into practice
 3. Unshakable faith is only that which can face reason in all human epochs.
 4. In every existence, the Spirit makes a step forward on its way to progress. 
 5. Education, when it’s well understood, is the key to moral progress
 6. The guardian spirits help us with counselling through our inner consciousness.