Joanna de Angelis

Divaldo Pereira Franco yra brazilas mediumas, Spiritizmo lektorius, mokytojas, propaguotojas iš taikos pasaulyje, kuris per psichografiją raše daugiau nei 250 knygų.

70 knygų išverstų į 16 skirtingų kalbų

 

Joanna de Angelis yra jo dvasinė mentorė. 

Spiritual citations

Lietuvių kalba

 1. Jūs esate Jūsų lemties meistras ir Jūsų lemtis duoda Jums kaip susitikimo vieta – begalybę.
 2. Reinkarnacijos procesas paaiškina archetipų buvimą žmoguje, nes jis per amžius paveldėjęs savo paties pasiekimus.
 3. Kas skiria laiko ištrinti kitų ašaras, neturi laiko verkti. 
 4. Be pradinio žingsnio niekas negali nugalėti atstumų. 
 5. Niekada niekieno neapgaudinėkite. Gyvenimas yra puikus kolektorius ir puikesnis grąžintojas. Tai, ką darysi su kitais, visada tau sugrįš.
 6. Blogos mintys svaigina sielą. Pagalvokite apie gerį, maudykis meilės šviesoje. 
 7. Pagalba visada prieinama tiems, kuriems siekia apšvietimo keliu, tačiau turime prisiminti, kad kiekvienas asmuo yra apdovanotas laisvos valios teise ir kad žmogus atsakingas už savo pasirinkimo pasekmes.
 8. Pakelkite savo vibraciją į pozitivinį požiūrį ir išsivaduokite iš žemesnės dvasios esybių įtakos, ieškodami per Tarnybą derinimo su aukštesnėmis sferomis.
 9. Skųstis sukuria pesimizmą ir paskatina tingėjimą. 
 10. Dievas įdėjo jus į geriausią vietą už savo moralinę ir dvasinę pažangą. Jūsų gyvenamoji vieta, darbas, kurį radote, miestas, kuriame gyvenate, yra jūsų evoliucijos mokymo galimybės. 
 11. Laikyk darbą kaip geriausias būdas savo progresui.

Anglų kalba

 1. You are the master of your destiny and he gives you, as a meeting point, the infinite.
 2. The reincarnation process explains the presence of archetypes in the human being because he is the heir of his own achievements through times.
 3. Those who devote themselves to wipe the tears of the other, don’t have time to cry.
 4. Without the first step, no one can overcome the distance.
 5. Never fool anyone. Life is a great collector and an excellent reciprocal. What you do to others, will always come back to you.
 6. The dark thoughts intoxicates the soul. Think about the good, bathe in the light of love.
 7. Help is always available to those who strive along the road of self-enlightenment, but we must remember that every individual is endowed with the right of free will, and that he shall stand for the consequences of his choices.
 8. Raise your vibrations through positive attitudes and set yourself free from the influence of inferior spirit entities, seeking attunement with the higher spheres through Service.
 9. Complain creates pessimism and stimulates idleness
 10. God put you in the best place for your moral and spiritual progress. The home that you have, the job that you found, the city where you live are training opportunities for your own evolution.
 11. Consider working to be the best mean to evolve.

Divaldo Franco citatos

Gyvenime mes visi esame sėjai! Kai kurie sėja gėles ir randa grožį, kvapą ir vaisių. Kiti sėja spygliai ir susižeidžia aištriais galais. Niekas negali gyventi be sėjimo, į gerą arba į blogą. Laimingi tie žmonės, kurie praeina ir palieka meilės, gerumo ir švelnumo sėklas

Happy life

Planetary transition

Jesus in our day

Life: challenges and solutions

Plenitude

The conscious being

Times of health and consciuosness

Dawn of a New Era

Prelude to the Divine Kingdom

Thoughts by Joanna de Angelis

Glorious Days

A light in the darkness

Psychiatric and spiritual obsession disorders

Spiritual disturbances

After Life

Wake up and be happy

Ill-fated diamonds

… Till the end of time

Vaikams: 

My pals Divaldo and Nilson

The happy ones